De inzet van Art of Hosting om diverse culturen samen te brengen

27 juli 2017

 

Hoe zorg je voor een succesvolle culturele samenwerking in een zeer onrustige situatie vol spanning en weerstand? Hoe zorg je ervoor dat alle partijen de bereidheid vinden om naar elkaar te luisteren, hun verhaal delen en zich kwetsbaar op durven te stellen?

In België moeten kinderen die langer dan drie maanden in dit land verblijven volgens de wet verplicht naar school. Dit geldt ook voor vluchtelingenkinderen. Zo geschiedde dat in een Vlaamse gemeente op drie scholen een groot aantal vluchtelingenkinderen werden aangemeld.

Bezorgde ouders

Door onwetendheid en onbekendheid ontstond er veel spanning bij de ouders. De ouders uitten hun bezorgdheid over de situatie bij de leerkrachten. De leraren hadden nog nooit met een dergelijke situatie te maken hadden gehad. Zij wisten onvoldoende hoe ze met deze nieuwe situatie om moesten gaan.

De toenemende onrust was de reden voor een verantwoordelijke bij het Ministerie van Onderwijs om Het Eerste Huis uit te nodigen. Zij was bekend met de werkwijzen vroeg Het Eerste Huis een proces te ontwerpen en te hosten om culturele samenwerking te realiseren en om ervoor te zorgen dat de schoolgang van de vluchtelingenkinderen rustig zou verlopen.

Gebruikte methodieken om tot culturele samenwerking te komenVoor de inventarisatie van de huidige situatie, het verzamelen van informatie en het voeren van gesprekken met alle betrokkenen heeft Het Eerste Huis een aantal methodieken uit Art of Hosting gebruikt, zoals:

  • Hosting: om een veilige omgeving te creëren.
  • Circle Practice: een oude vorm van samenkomen die gedurende duizenden jaren mensen bijeen heeft gebracht om gesprekken te voeren. In sommige delen van de wereld is deze traditie nog intact, maar in andere samenlevingen is ze bijna vergeten. De cirkel is ook een moderne methodologie die gebruik maakt van deze traditie en die mensen helpt om zinvolle en respectvolle gesprekken te hebben met elkaar: met het potentieel van een diepgaande dialoog die mogelijk leidt tot verandering die gebaseerd is op de collectieve wijsheid.
  • Levels of listening: om op verschillende (diepere) niveaus naar elkaar te luisteren.
  • The Art of Invitation: hoe nodig je mensen uit tot deelname en actie vanuit hun wijsheid en kracht.

De betrokken partijen bestonden uit onderwijscoördinatoren, de integratiemanager van het vluchtelingencentrum en een medewerker van het Ministerie van Onderwijs. Ook leerkrachten, de ouders en kinderen zijn bij dit proces betrokken.

Uitvoering

Voor aanvang van de eerste schooldag organiseerde Het Eerste Huis een speciale bijeenkomst waar leerkrachten werden uitgenodigd in het vluchtelingencentrum. Daar maakten ze kennis met de nieuwe kinderen en de ouders. Voorafgaand aan deze speciale bijeenkomst vond een cirkelgesprek plaats met de leerkrachten. De Circle Practice werd ingezet voor de kennismaking met ouders en kinderen. Deze methode zorgde ervoor dat ouders, kinderen en leerkrachten op een persoonlijke manier kennis met elkaar maakten. Zo ontstond er wederzijds begrip, respect en verbinding. Ook kon op deze manier praktische informatie worden gedeeld, waardoor onbegrip en onduidelijkheden konden worden voorkomen of samen worden opgelost. Dit noemen wij het begin van een succesvolle culturele samenwerking!

Geslaagde dag

Ter afsluiting van een geslaagde dag werd een cirkelgesprek gepland met de leerkrachten om te evalueren en ervaringen te delen. Ze gaven aan dat ze verrast waren over de sfeer op het centrum, de warmte waarmee zij werden ontvangen door de vluchtelingen en de hulp die zij kregen in het proces.

Art of Hosting bij culturele samenwerking

Art of Hosting bestaat uit verschillende krachtige methoden. Om interventie in te kunnen zetten, is het belangrijk om eerst de situatie en behoeften in kaart te brengen. Door te luisteren, het stellen van vragen en daarna de informatie te analyseren, ontstaat het ontwerp voor het grotere geheel. In deze case kwam uit de voorbereidende sessies naar voren dat Circle Practice de meest krachtige methodiek was om in te zetten. De kracht van de cirkel komt naar voren in de verschillende samenstellingen. De verkregen kennis en ervaring van de ene cirkel wordt meegenomen als input voor de volgende cirkel.

Benieuwd naar Art of Hosting methodiek? Download dan de brochure!

Vraag de brochure aan


Pagina delen
Earnie Oudejans

Training Transformational Presence voor Leiders en Coaches

Bely Voskamp

Training Organisatieontwikkeling met Theory U

Zilveren Kruis

Training Organisatieontwikkeling met Theory U

Gemeente Almelo

Training Transformational Presence voor Leiders en Coaches

Ilke Tilders

Training Transformational Presence voor Leiders en Coaches

Cadanz Welzijn

Training Appreciative Inquiry

Anne-Els

Training Transformational Presence voor Leiders en Coaches

Het Eerste Huis wordt gemiddeld beoordeeld met een 9,2 uit 10 op basis van 457 beoordelingen.
Kom met ons
in contact
Hoe kunnen wij jou helpen in je persoonlijke- of organisatieontwikkeling?
We geven je graag vrijblijvend advies.