Hoe je organisaties helpt om van binnenuit capaciteit te bouwen

26 oktober 2018

Art of Hosting and Harvesting Meaningful Conversations

Hoe Art of Hosting organisaties helpt om van binnenuit capaciteit te bouwen

Organisaties bevatten veel verborgen capaciteiten en onbenutte talenten. Doordat mensen binnen een specifiek en nauwkeurig gedefinieerd kader moeten werken en daarbij niet hun gehele potentieel hoeven/kunnen aanwenden kan er veel verloren gaan voor de organisatie. De processen van Art of Hosting (AoH) and Harvesting Meaningful Conversations identificeren en ontvouwen menselijk potentieel terwijl de strategische doelstellingen van het bedrijf gerespecteerd worden. Door participatieve processen wordt het ongebruikte potentieel naar de oppervlakte gebracht en ingezet. Mensen beginnen naar elkaar te luisteren en te bouwen op nieuwe inzichten. Zo ontstaan er waardevolle conversaties.

Veel organisaties hebben moeite om strategische pijnpunten te benoemen – de kosten zijn bijvoorbeeld hoger dan de baten, hun producten verkopen niet meer – en de diepere oorzaken daarvan vast te stellen. De participatieve processen binnen de Art of Hosting and Harvesting Meaningful Conversations geven de mogelijkheid om de ogen, kennis, ervaring en talenten van iedereen aan te wenden om een succesvolle toekomst vorm te geven.

Het ontluiken van het menselijk potentieel betekent wel dat de overtuigingen van managers uitgedaagd kunnen worden. In het bijzonder de overtuigingen die zij meedragen over de capaciteiten van individuele personen en hoe de bedrijfsstructuur de uiting van deze capaciteiten beïnvloedt. Echter, wanneer deze managers via de participatieve processen kennis maken met dit potentieel ervaren ze over het algemeen al snel een verlichting van de eigen taak en het stressniveau veroorzaakt door de persoonlijke verantwoordelijkheid. Dit vraagt wel dat zij bereid zijn de uitdaging te accepteren en hun vooroordelen op te schorten.

Art of Hosting

Art of Hosting and Harvesting Meaningful Conversations wordt ingezet door executives die zich zorgen maken over hun aanpak, iets werkt niet naar behoren. Hun mensen verzetten zich bijvoorbeeld tegen veranderingen, of aanpassingen van een nieuw business proces of software platform. Door de dialoog te starten aangaande de doelstellingen van het bedrijf en de nieuwe systemen die geïmplementeerd worden, en het werken met het team wordt er vertrouwen en engagement opgebouwd ten opzichte van de nieuwe processen.

Andere bedrijven zijn gericht op hun productiviteit, als collectief of als een team van creatieve individuen. Ze doen beroep op de Art of Hosting and Harvesting Meaningful Conversations om hun mensen verder te helpen ontwikkelen naar een krachtigere ‘zelf’ zodat er raakvlakken kunnen ontstaan tussen individuele creativiteit en individuele doelen en de doelstellingen van de organisatie. Zij gaan zo het pad op van participatief leiderschap.

Opmerkelijk is dat de leiderschapsstructuur niet definiërend is voor het succes van AoH. De wil om de talenten en kennis van een ieder te betrekken in een succesvolle bedrijfsvoering en het geloof in de waarde van het ontwikkelen van de interne capaciteiten, zijn de belangrijkste aspecten.

Rolbeschrijvingen van groot belang

In een open, zelf-organiserende omgeving is het strikt beschrijven van iemands rol, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, van groot belang. Dat een organisatie meer zelf-organiserend wordt, verandert daar niets aan. Wat wel verandert is hoe die organisatie zijn mensen in deze reis betrekt, en hoe ze hen voorziet van de vaardigheden, de attitude en de motivatie om een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de transitie. De Art of Hosting and Harvesting Meaningful Conversations geeft een solide basis van waaruit gewerkt kan worden op weg naar meer zelf-organisatie.

Ook in conventioneel gestructureerde, hiërarchische bedrijven heeft Art of Hosting and Harvesting Meaningful Conversations haar waarde ruimschoots bewezen. Het wordt gebruikt voor het snel ontwikkelen van accurate actieplannen met duidelijke stappen en mijlpalen.

Voor een organisatie die een meer algemene wens heeft om te evolueren richting een meer participatieve relatie met zijn mensen, kan er weer een open conversatie plaatsvinden.

Art of Hosting and Harvesting Meaningful Conversations gebruikt een brede waaier aan technieken om engagement in een team te verwerven – Open Space Technology, World Café, Peer Coaching, Storytelling, Appreciateve Inquiry, Design for Wiser Action, Procesarchitectuur, Besluitvorming, Werken met Emergentie…..

Het belang van Harvesting in Art of Hosting

In de training wordt veel aandacht besteed aan “harvesting”, het verzamelen, betekenis geven en vastleggen van uitkomsten, besluiten en resultaten. Want hoeveel goede conversaties, bijeenkomsten en verpletterende inzichten zijn er al verloren gegaan omdat ze nooit opgetekend of gedeeld werden, of er geen actie op genomen werd?

Het Eerste Huis verzorgt een inspirerende 3,5-daagse Art of Hosting training. Hierin ga je aan de slag gaat met praktische toepassingen die je meer inzicht geven in transformatieprocessen. Je leert hoe je een veilige, stimulerende en inspirerende (werk)omgeving creëert. Waarin je met diverse werkvormen actief aan de slag gaat met je eigen ingebrachte verandervraagstukken. Je maakt kennis met participatief leiderschap en je hebt in de training alle ruimte om initiatieven te nemen en ideeën te testen.
Meer informatie over de training Art of Hosting vind je hier.

Vraag de brochure Art of Hosting aan

Pagina delen
Earnie Oudejans

Training Transformational Presence voor Leiders en Coaches

Bely Voskamp

Training Organisatieontwikkeling met Theory U

Zilveren Kruis

Training Organisatieontwikkeling met Theory U

Gemeente Almelo

Training Transformational Presence voor Leiders en Coaches

Ilke Tilders

Training Transformational Presence voor Leiders en Coaches

Cadanz Welzijn

Training Appreciative Inquiry

Anne-Els

Training Transformational Presence voor Leiders en Coaches

Het Eerste Huis wordt gemiddeld beoordeeld met een 9,2 uit 10 op basis van 457 beoordelingen.
Kom met ons
in contact
Hoe kunnen wij jou helpen in je persoonlijke- of organisatieontwikkeling?
We geven je graag vrijblijvend advies.