Organisatieontwikkeling met Theory U

23 maart 2021

Ook jij kent situaties die niet gewenst zijn, die je niet beoogt, maar waar een systeem wél in blijft hangen. Theory U biedt een uitkomst om daaraan te werken. In de workshop Theory U op 20 april 2021 gaan we dieper in op deze methode en hoe deze jou kan helpen bij jouw organisatieontwikkeling.

Theory U is een model voor vernieuwing en transformatie van mens en organisatie. Wanneer je werkt met Theory U buig je de complexe vraagstukken in jouw organisatie om naar wezenlijke veranderingen. Je benadert je vraagstuk op meerdere niveaus van betrokkenheid; het gaat niet alleen om ‘het probleem oplossen’.

7 fasen die leiden tot andere uitkomsten

Het U-proces kent 7 fasen. Ze omvatten gezamenlijk een bewust proces van verbinding en bewustzijnsvergroting om te komen tot wezenlijk andere uitkomsten en vernieuwing dan mensen gewend zijn. De 7 opeenvolgende fasen binnen Theory U zijn niet los van elkaar te zien:

 • Downloading
 • Seeing
 • Sensing
 • Presencing
 • Crystallizing
 • Prototyping
 • Performing


 • Waar zit jij in de U met jouw verandervraagstuk?

  In de fase van ‘Downloading’ heb je een beperkte waarneming. Je hebt de neiging om snel te interpreteren vanuit de automatische piloot. Het U-proces start met het bewust stoppen van downloaden en het loslaten van bestaande concepten en overtuigingen.

  De tweede fase 'Seeing' begint met aandachtig waarnemen, door daar tijd voor te nemen. Die tijd is nodig om je geest te openen voor nieuwe inzichten. Dit kan door de oordelen, vooringenomen gedachten en eigen ideeën te herkennen en vervolgens op te schorten. Hierdoor ga je anders, breder en meer open waarnemen.

  Met ‘Sensing’ boor je een andere bron van intelligentie aan: het weten van het hart. Dit kan door te (her)ontdekken wat ieder mens van nature kan: een actieve verbinding aangaan met andere mensen.

  Uit het bewust waarnemen met alle zintuigen, inclusief het cognitief en het intuïtief weten, kom je in ‘Presencing’. Hier heb je verbinding met alle wijsheid en beschikbare bronnen, voorbij gedownloade kennis en gedachten. In die verbinding ontdek je de ‘hoogst haalbare toekomstige mogelijkheid’.

  Via het 'Crystallizing' geef je vorm aan de inzichten en ideeën die in de ‘Presencing’ zijn ontstaan. Het is niet iets wat je taakgericht gaat creëren. Het is meer iets als een helder inzicht, iets dat naar je toekomt.

  In de fase van ‘Prototyping’ ga je aan de slag met experimenten en eerste ideeën uitproberen. Het leidend principe is deze fase is ‘bijtijds falen om eerder te slagen’. Je geeft de toekomst vorm door te handelen en uit te testen in plaats van de gebruikelijke aanpakken van plannen, prognosticeren en controleren.

  Met ‘Performing’ worden de plannen uitgevoerd. Het proces van ‘vraag naar oplossing’ kan vanuit een onbewust proces vorm krijgen. In dat geval spring je als het ware vanuit de fase van ‘Downloading’ direct door naar ‘Performing’. Het U proces houd je een optie voor om vanuit een bewust proces met oog op het grotere geheel en je eigen Zelf, van probleem naar uitkomst te gaan.

  Wil je tot wezenlijke andere uitkomsten en vernieuwing komen dan je gewend bent in jouw organisatieontwikkeling? Theory U kan je helpen. Samen met je team of organisatie ga je voorbij oude denkpatronen. Probeer het eens in de workshop Theory U die we op 20 april a.s. geven en ervaar wat Theory U jou kan brengen.
  Ga voor andere uitkomsten en vernieuwing

  Pagina delen
  Anita Sijm

  Workshop Theory U

  Het Eerste Huis wordt gemiddeld beoordeeld met een 9 uit 10 op basis van 378 beoordelingen.
  Kom met ons
  in contact
  Hoe kunnen wij jou helpen in je persoonlijke- of organisatieontwikkeling?
  We geven je graag vrijblijvend advies.