Verslag: Leiderschap vanuit de essentie met Angelique Schueler en Wanda Straatman

5 maart 2015

Leiderschap vanuit de Essentie!

24 april 2014 met Wanda Straatman en Angelique Schueler

“STOP! Tijd, rust, vertraging” Dit waren de kernwoorden van de avond. Daadwerkelijk stilstaan en de tijd nemen is het fundament voor transformatieprocessen. Deze avond in Driebergen lieten Wanda Straatman en Angelique Schueler ons ervaren wat het met je doet wanneer je de rust creëert.

De Innerlijke Krijger

Wanda Straatman en Angelique Schueler verzorgen sinds 2009 binnen VU medisch centrum de leiderschapsleergang “De Innerlijke Krijger”, gericht op persoonlijke ontwikkeling van leiders en gebaseerd op vertrouwen en ruimte geven. Tijdens deze SMT bijeenkomst deelden zij hun ervaringen en inzichten met ons.

Het beste van jezelf geven

Wanda en Angelique namen ons mee langs de zes pijlers die transformatieprocessen in gang zetten. Dit begon met het creëren van een setting vol rust door twee simpele oefeningen. Het fundament voor transformatie was met deze eerste twee pijlers gelegd.
Vervolgens gingen we aan de slag met de derde en vierde pijler, persoonlijke ontwikkeling en zelfreflectie. De tijd nemen om je bewust te worden van je drijfveren is van wezenlijk belang voor verandering binnen organisaties. Zo lang hier geen aandacht voor is, blijven mensen vastzitten in hun eigen patronen en ontstaat er niets nieuws. Aan de hand van specifieke vragen gingen we in groepjes aan de slag met ons persoonlijke vraagstuk van die avond.

Daarna stonden we stil bij pijler vijf: autonomie & verbinding. Een ogenschijnlijke tegenstelling die niet samen lijkt te gaan. Toch is dat wat je zou moeten nastreven, heelheid tussen alle dimensies want daar ligt de opening voor vernieuwing. Verbinding is voor transformatieprocessen in organisaties het sleutelwoord. Om écht in verbinding te gaan met anderen, moet je vanuit je eigen authenticiteit in verbinding gaan. Wanneer je puur voor de verbinding in verbinding gaat, werkt het niet. De uitdaging is dan ook om dit lastige spanningsveld te onderzoeken en de stap te zetten in de richting die voor jou het minst natuurlijk is.

De laatste pijler staat voor ongemak & vertrouwen. Om transformatieprocessen te kunnen doorlopen moet je bereid zijn om ongemak te verdragen. Het is namelijk niet altijd gemakkelijk om op jezelf te reflecteren en om nieuwe dingen te doen die je uit je comfortzone halen. Het hebben van vertrouwen in het proces, in jezelf en in anderen is dan ook een belangrijk aspect.

Complexe problemen >> co-creatie en creativiteit

De avond vloog voorbij en tijdens het delen van ervaringen tussen de oefeningen door, bleek dat veel deelnemers nieuwe inzichten en zelfs antwoorden op hun eigen vraagstuk vonden. De zes pijlers die Angelique en Wanda ons deze avond hebben aangereikt, kunnen eveneens ingezet worden bij grote complexe problemen in organisaties. Gezamenlijk leiden ze tot een transformatieproces waarbij co-creatie en creativiteit ontstaan en mensen uit het ‘harnas’ verlost worden van individuele en collectieve patronen.


Pagina delen
Earnie Oudejans

Training Transformational Presence voor Leiders en Coaches

Bely Voskamp

Training Organisatieontwikkeling met Theory U

Zilveren Kruis

Training Organisatieontwikkeling met Theory U

Gemeente Almelo

Training Transformational Presence voor Leiders en Coaches

Ilke Tilders

Training Transformational Presence voor Leiders en Coaches

Cadanz Welzijn

Training Appreciative Inquiry

Anne-Els

Training Transformational Presence voor Leiders en Coaches

Het Eerste Huis wordt gemiddeld beoordeeld met een 9,2 uit 10 op basis van 457 beoordelingen.
Kom met ons
in contact
Hoe kunnen wij jou helpen in je persoonlijke- of organisatieontwikkeling?
We geven je graag vrijblijvend advies.