Wat houdt je meer bezig: hoe goed je bent of hoe snel je leert?

13 oktober 2017

Wat houdt je meer bezig: hoe goed je bent of hoe snel je leert?

In lerende organisaties staat groei centraal. Voor werkelijke groei moet je falen, tegen beperkingen aanlopen en fouten maken. Daarom is het van belang elkaar in een veilige omgeving te voorzien van continue feedback. Een feedbackcultuur is pas succesvol wanneer medewerkers getraind zijn in het geven van feedback.

Veilige omgeving

Harvard Professor Dr. Robert Kegan doet al meer dan 25 jaar onderzoek naar volwassen educatie. In zijn meest recente boek ‘Een cultuur voor iedereen’ lees je meer over de uitkomsten van dit onderzoek en waarom volwassen groei in deze tijd zo belangrijk is. In het boek worden tevens drie praktijkcases van bewust ontwikkelingsgerichte organisaties besproken. Deze organisaties werken met een totaal andere organisatiecultuur. Een cultuur waarbij een veilige omgeving is gecreëerd en waarin medewerkers iedere dag opnieuw worden gestimuleerd om een betere versie van zichzelf te worden.

Kwetsbaar durven zijn

Wat opvalt in deze organisaties is de bereidheid om te leren en ook het kwetsbaar durven zijn. Het wordt zelfs toegejuicht en beloond wanneer werknemers problemen en fouten bijhouden in een logboek. De verslagen in het logboek worden gebruikt voor een collectieve diagnose van de diepere oorzaken achter de kwetsbaarheden van de medewerkers en zijn gericht op groei.

Fixed and growth mindset

In organisaties met een groeicultuur gaat het om het verschil tussen wat Stanford Psychologie Professor Carol Dweck ‘fixed and growth mindset’ noemt. Mensen met een ‘fixed mindset’ zijn ervan overtuigd dat hun succes voortkomt op basis van natuurlijk talent en intelligentie. Zij zien constructieve feedback niet als een aanmoediging om te ontwikkelen, maar als een persoonlijke aanval. De emotionele reacties die daardoor teweeg worden gebracht kunnen ervoor zorgen dat persoonlijk gewin wordt geremd.

Mensen met een ‘growth mindset’ zien uitdagingen als een manier om te groeien, om zichzelf te verbeteren. Ze staan open voor feedback en zien het als een manier om zich te kunnen ontwikkelen. Zij zijn doorgaans degene die uiteindelijk hogere resultaten bereiken.

Invloed op individuele prestaties

De door Kegan onderzochte organisaties realiseren zich dat dit verschil tussen fixed en growth mindset invloed heeft op de individuele prestaties, het teamleren en de groei van de organisatie. Om die reden besteden ze veel aandacht aan ontwikkeling, het bieden van een veilige omgeving en een daarop aangepaste werkwijze.

Meer informatie?

Wil jouw groeimindset hier meer over weten en leren hoe jouw organisatiecultuur kan veranderen in een feedbackcultuur? Op 6 november zal Robert Kegan tijdens ons event in Amsterdam zijn onderzoek en de praktijkcases toelichten.

Deze blog is geschreven door Jeanet Walraven.


Pagina delen
Earnie Oudejans

Training Transformational Presence voor Leiders en Coaches

Bely Voskamp

Training Organisatieontwikkeling met Theory U

Zilveren Kruis

Training Organisatieontwikkeling met Theory U

Gemeente Almelo

Training Transformational Presence voor Leiders en Coaches

Ilke Tilders

Training Transformational Presence voor Leiders en Coaches

Cadanz Welzijn

Training Appreciative Inquiry

Anne-Els

Training Transformational Presence voor Leiders en Coaches

Het Eerste Huis wordt gemiddeld beoordeeld met een 9,2 uit 10 op basis van 457 beoordelingen.
Kom met ons
in contact
Hoe kunnen wij jou helpen in je persoonlijke- of organisatieontwikkeling?
We geven je graag vrijblijvend advies.