Onze tijd vraagt niet zozeer om nieuwe vaardigheden en technieken, maar om nieuwe mensen.

Het Eerste Huis

Optie nemen: Training Zelfsturing en Heelheid in Organisaties