Organisatieadvies

De meeste veranderprocessen mislukken en dat heeft in 70% van de gevallen te maken met leiderschap en management. Het statische, gestructureerde karakter staat vernieuwing in de weg. Dit komt omdat het plan van aanpak meestal gelijk wordt gesteld aan resultaat. Dat werkt niet! Vernieuwing voltrekt zich helemaal niet lineair; en ook niet volgens een vaststaand plan.

Innovatie, groei en duurzame verandering vragen een andere aanpak. Eén met een werksfeer die barst van dynamiek, creativiteit en collectiviteit. Zo’n aanpak brengt nieuwe oplossingen voor problemen. En dat is wat je nodig hebt om te dealen met de complexiteit waar organisaties zich tegenwoordig in bevinden.

Deep skills

Het Eerste Huis is voorloper op gebied van moderne transformatieprocessen in Nederland. Wij werken met systemische- en veldgestuurde aanpakken. Praktische toepassingen van moderne wetenschappelijke inzichten (Weick, Senge, Scharmer). Steeds meer mensen en organisaties bewegen richting transformatie. Het nut en de noodzaak van een andere aanpak begint door te breken en wij delen onze jarenlange kennis en expertise volop. 

Wij adviseren en ondersteunen bij veranderingen in proces, cultuur of strategie. Met onze deskundige aanpak houden wij rekening met zowel de ‘harde’ als ‘zachte’ kanten van organisaties. Zo hebben we oog voor het behalen van economische doelen zonder voorbij te gaan aan de cultuur van de organisatie en de motivatie van medewerkers. In het enthousiasme van de mensen binnen een organisatie ligt namelijk de sleutel voor succesvolle transformatie met blijvend resultaat.  

Verandering of transformatie?

Hoe ga jij met veranderingen om? Beweeg je soepel mee door je gedrag aan te passen? Dan ben je niet de enige. Vaak reageren mensen op veranderingen door nieuw gedrag aan te leren. Of oud gedrag juist af te leren.
Maar hoe vaak vallen ze later weer terug in hoe ze het altijd al deden?

Transformatie is iets anders. Dat is een proces dat van binnenuit komt. Hier geen nieuw gedrag, maar eerst een nieuwe manier van kijken en in-de-wereld-staan ontwikkelen. Een manier waarop je met een open, creatieve en ruime visie waarneemt. Dan zie je de dingen ook anders.

Zo’n transformationele aanpak maakt je bewuster van je zelf en je omgeving en daarmee ook voor de veranderingen die op je pad komen. En wanneer daar dan nieuw gedrag uit voort komt, dan is dat méér verankerd en blijvend. Met een beetje ervaring, voorkom je dat je snel in een onbewuste actie-reactie aanpak vervalt. In plaats van het bestrijden van problemen, leer je kansen en mogelijkheden te benutten en in te zetten.

Sleutels voor transformatie zijn zelfkennis, concentratie en opmerkzaamheid. Het Eerste Huis begeleidt organisaties om dit transformerende bewustzijn te ontwikkelen en in te zetten. 

Neem contact op met ons om hier over door te spreken en vast te stellen wat Het Eerste Huis voor jouw organisatie kan doen.