De inzet van Art of Hosting om diverse culturen samen te brengen

 

"Als je werkt vanuit de cirkel accepteer je dat je niet per definitie de antwoorden hebt. Je staat anderen toe je te ontmoeten in gelijkheid."

Toke Moller

 

Hoe zorg je ervoor dat mensen in een zeer onrustige situatie vol spanning en weerstand de bereidheid vinden om naar elkaar te luisteren, hun verhaal delen en zich kwetsbaar op durven te stellen?

In België moeten kinderen die langer dan drie maanden in dit land verblijven volgens de wet verplicht naar school. Dit geldt ook voor vluchtelingenkinderen. Zo geschiedde dat in een Vlaamse gemeente op drie scholen een groot aantal vluchtelingenkinderen werden aangemeld. Door onwetendheid en onbekendheid ontstond hierdoor veel spanning bij de Belgische ouders. Deze ouders uitten hun bezorgdheid over de situatie bij de leerkrachten die op hun beurt nog nooit met een dergelijke situatie te maken hadden gehad en onvoldoende wisten hoe ze met deze nieuwe situatie om moesten gaan.

De toenemende onrust was de reden voor een verantwoordelijke bij het Ministerie van Onderwijs om ons uit te nodigen. Zij was bekend met onze werkwijzen vroeg ons een proces te ontwerpen en te hosten om te zorgen dat de schoolgang van de vluchtelingenkinderen rustig zou verlopen.

Proces

Voor de inventarisatie van de huidige situatie, het verzamelen van informatie en het voeren van gesprekken met alle betrokkenen hebben we een aantal methodieken uit Art of Hosting gebruikt, zoals:

  • Hosting: om een veilige omgeving te creëren.
  • Circle Practice: een oude vorm van samenkomen die gedurende duizenden jaren mensen bijeen heeft gebracht om gesprekken te voeren. In sommige delen van de wereld is deze traditie nog intact, maar in andere samenlevingen is ze bijna vergeten. De cirkel is ook een moderne methodologie die gebruik maakt van deze traditie en die mensen helpt om zinvolle en respectvolle gesprekken te hebben met elkaar: met het potentieel van een diepgaande dialoog die mogelijk leidt tot verandering die gebaseerd is op de collectieve wijsheid.
  • Levels of listening: om op verschillende (diepere) niveaus naar elkaar te luisteren.
  • The Art of Invitation: hoe nodig je mensen uit tot deelname en actie vanuit hun wijsheid en kracht.

De mensen die bij het proces betrokken waren, bestonden uit onderwijscoördinatoren, de integratiemanager van het vluchtelingencentrum en een medewerker van het Ministerie van Onderwijs, leerkrachten, de ouders en kinderen.

Uitvoering

De kinderen stroomden in tijdens het schooljaar. Voor aanvang van de eerste schooldag organiseerden we een speciale bijeenkomst waar leerkrachten op zondag werden uitgenodigd in het vluchtelingencentrum. Daar maakten ze kennis met de nieuwe kinderen en de ouders. Voorafgaand aan deze speciale bijeenkomst vond een cirkelgesprek plaats met de leerkrachten. De Circle Practice werd daarna ook ingezet voor de kennismaking met ouders en kinderen. Deze methode zorgde ervoor dat ouders, kinderen en leerkrachten op een persoonlijke manier kennis met elkaar maakten en wederzijds begrip, respect en verbinding ontstond. Tevens kon op deze manier praktische informatie worden gedeeld, waardoor onbegrip en onduidelijkheden konden worden voorkomen of samen worden opgelost.

Geslaagde dag

Ter afsluiting van een geslaagde dag werd een cirkelgesprek gepland met de leerkrachten om te evalueren en ervaringen te delen. Ze gaven aan dat ze verrast waren over de sfeer op het centrum, de warmte waarmee zij werden ontvangen door de vluchtelingen en de hulp die zij kregen in het proces.

Art of Hosting

Art of Hosting bestaat uit verschillende krachtige methoden en om de juiste interventie in te kunnen zetten, vinden wij het belangrijk om eerst de situatie en behoefte nauwkeurig in kaart te brengen. Zo ook in deze case, waar we in nauwe samenwerking met onze opdrachtgever iedere bijeenkomst grondig hebben voorbereid. Door te luisteren, het stellen van de juiste vragen in de kleinere cirkels en daarna de informatie te analyseren, ontstaat het design voor het grotere geheel. In deze case kwam uit de voorbereidende sessies naar voren dat Circle Practice de meest krachtige methodiek was om in te zetten. De kracht van de cirkel komt naar voren in de verschillende samenstellingen en de verkregen kennis en ervaring van de ene cirkel wordt meegenomen als input voor de volgende cirkel.

Bekijk ook: