#StaEvenStil samenleving

Waarom de #StaEvenStil samenleving?

In een wereld die steeds sneller lijkt te draaien, waar de druk om te presteren en te produceren nooit lijkt af te nemen, komt de behoefte aan stilte en reflectie steeds meer in de verdrukking. Dit heeft diepgaande gevolgen voor onze gezondheid, ons welzijn en onze creativiteit.

Aantal verzuimdagen hoger dan ooit

Stress-gerelateerd verzuim is hoger dan ooit, met alarmerende cijfers die laten zien dat psychische klachten een zware tol eisen van werkenden. Als deze trend zich doorzet, voorspellen experts dat in 2030 meer dan een derde van de werkende bevolking getroffen zal worden door stress-gerelateerde klachten. We kunnen en moeten dit patroon doorbreken.

Complexe hedendaagse vraagstukken blijven onopgelost

De hedendaagse uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, zoals klimaatverandering, pandemieën en geopolitieke onzekerheid, vereisen nieuwe denkwijzen en frisse inzichten. Maar als we blijven doorgaan zonder stil te staan, zonder de tijd te nemen voor reflectie en rust, zullen we vast blijven zitten in dezelfde oude patronen en oplossingen.

Bijna 80% van de leidinggevenden geeft aan dat ze onvoldoende tijd hebben voor strategische denkprocessen en reflectie. Dit leidt tot een kortetermijnfocus en het missen van langetermijnkansen. Bovendien gelooft 72% van de werknemers dat ze niet voldoende tijd krijgen om creatieve ideeën te ontwikkelen en te verkennen in hun dagelijkse werk.

Stilte is van vitaal belang

In elke organisatie zijn het de mensen die de drijvende kracht vormen achter vooruitgang en succes. Wetenschappelijk onderzoek heeft al vaak en overtuigend aangetoond dat stilte van vitaal belang is voor zowel individuen als organisaties.

Het is in de stilte en reflectie dat nieuwe ideeën ontstaan, waar innovatie begint te floreren en waar teams samen groeien en evolueren. Daarom is het van essentieel belang om stilte te omarmen, zowel op individueel niveau als binnen teams, om de kracht van deze waardevolle bron aan te boren en een gezondere, productievere en meer innovatieve werkplek te creëren.

Sluit je aan bij de #StaEvenStil samenleving

Als we vasthouden aan de traditionele manieren van werken en denken, zullen organisaties en mensen zich blijven bewegen in de huidige patronen, met alle negatieve gevolgen van dien. Deze situatie vraagt om een fundamentele verandering, een paradigmaverschuiving, een revolutie in hoe we werk, welzijn en groei benaderen.

Het is tijd om verandering te brengen in de manier waarop we werken en leven. Samen kunnen we een verschil maken. Sluit je aan bij de #StaEvenStil Samenleving en ontdek de voordelen van stilte en reflectie. Verander de manier waarop je denkt, werkt en leeft. We zijn ervan overtuigd dat de kracht van stilte de weg is naar een gezondere, gelukkigere en meer succesvolle toekomst.

Downloads 

Direct aan de slag met praktische handvatten in je team?

sta even stil

Kom met ons
in contact
Hoe kunnen wij jou helpen in je persoonlijke- of organisatieontwikkeling?
We geven je graag vrijblijvend advies.