Zelfsturende teams

Zelfsturende teams verschillen op vier fundamentele niveaus van traditionele teams. Een goed draaiend zelfsturend team is niet vanzelfsprekend. Als er bepaalde ingrediënten missen, is de kans groot dat een team stuurloos is.

Waarom zelfsturende teams?

Zelfsturende teams zijn gemotiveerder en slagvaardiger dan traditionele afdelingen waardoor ze sneller kunnen inspelen op ontwikkelingen in de omgeving. Met zelfsturende teams maak je meer gebruik van de ervaring, kennis en vaardigheden van de medewerker. Daarbij krijgt de medewerker het mandaat om in te spelen op de ontwikkelingen die zich voordoen. In combinatie met een sterkere motivatie leidt dit tot betere resultaten.

Gestructureerde Zelforganisatie

De transitie naar een zelforganisatie vereist een doordacht veranderproces, waarbij tenminste een aantal randvoorwaarden vooraf helder is. Het Eerste Huis ontwikkelde het model van de Gestructureerde Zelforganisatie. De randvoorwaarden voor dit model zijn geïnspireerd op sociocratische en holacratische principes. Gestructureerde Zelforganisatie is gebaseerd op de volgende zeven principes:

Lees meer over deze principes in onze artikelen over zelfsturing.

Implementeren van Zelfsturing

Organiseren op basis van zelfsturing werkt alleen wanneer er een ijzersterk fundament aan ten grondslag ligt. Zelfsturend organiseren gaat veel verder dan ‘ze mogen het zelf besluiten’. Je werkt met heldere rolomschrijvingen, beslissingsmodellen en overlegvormen. De Training Verder met Zelfsturing biedt heldere uitgangspunten en een besluit- en besturingsstructuur waarin de organisatie zich continu ontwikkelt. Bij zelforganisatie werken alle medewerkers IN én AAN de organisatie. De training borgt een aanpak waarin ruimte is voor wat mensen doen, hoe ze het doen en wie ze daarin zijn. De training kan ook Incompany worden gegeven.

Download

Training voor Zelfsturende Teams

De 3-daagse training ‘Verder met zelfsturing’ gaat de diepte in voor zelfsturende teams waarbinnen nog niet alles soepel loopt en voor teams die willen beginnen zonder de beginnersfouten te hoeven maken.

Aan de slag met zelfsturing? Bespreek de mogelijkheden

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van zelforganisatie of wil je zelfsturende teams in jouw organisatie? Neem vrijblijvend contact met ons op en we helpen je verder!


Gerelateerde artikelen

Kom met ons
in contact
Hoe kunnen wij jou helpen in je persoonlijke- of organisatieontwikkeling?
We geven je graag vrijblijvend advies.