Organisatieontwikkeling

De meeste veranderprocessen mislukken en dat heeft in 70% van de gevallen te maken met leiderschap en management. Het statische, gestructureerde karakter van traditionele werkvormen staat organisatieontwikkeling in de weg. Dit komt omdat het plan van aanpak meestal gelijk wordt gesteld aan resultaat. Dat werkt niet!

Vernieuwing voltrekt zich helemaal niet lineair; en ook niet volgens een vaststaand plan. Innovatie, groei en duurzame verandering vragen een andere aanpak. Eén met een werksfeer die barst van dynamiek, creativiteit en collectiviteit. Zo’n aanpak brengt nieuwe oplossingen voor problemen. En dat is wat je nodig hebt om te dealen met de complexiteit waar organisaties zich tegenwoordig in bevinden.

Organisatieontwikkeling: modern organiseren

Organisaties zoeken nieuwe oplossingen voor complexe vraagstukken van deze tijd. Mensen willen hun talenten en ambities kunnen inzetten. Deze ontwikkeling vraagt om andere structureren en praktijken dan die we tot nu toe gewend zijn. Een grote verandering voor organisaties in deze tijd is zelfsturing. Wij adviseren, begeleiden en trainen organisaties bij deze nieuwe vorm van leidinggeven en organiseren.

Voor effectieve vooruitgang is het van belang dat medewerkers met een hoge kwaliteit van aandacht en bewustzijn in een organisatie werken. Dat bepaalt de kwaliteit van de resultaten die de organisatie bereikt. De veranderaanpak Theory U draagt hieraan bij.

Training Organisatieontwikkeling met Theory U

Het Eerste Huis ondersteunt en adviseert organisaties in ontwikkeling. Wij brengen mensen snel tot de essentie. Dit doen wij o.a. met Theory U. In het Theory U proces verzamelen we nieuwe en verhelderende inzichten om vervolgens via een snelle cyclus de nieuwe kennis toe te passen in de praktijk. Wat werkt, dat houden we vast. Wat niet werkt, dat laten we los. Lees hier hoe we dat hebben gedaan bij Dichterbij.

Training Organisatieontwikkeling met Theory U >> 

Blijvend veranderen

In een steeds veranderende samenleving wordt ook van organisaties verwacht dat zij zich blijven ontwikkelen. Zelforganisatie is een ontwikkeling die de afgelopen jaren in veel organisaties aan populariteit heeft gewonnen. Medewerkers worden jonger en autonomer. Met verschillende trainingen in organisatieontwikkeling zorg je ervoor dat jij en jouw organisatie zich continu aanpassen aan de huidige tijd.

Bekijk onze trainingen >

Kom met ons
in contact
Hoe kunnen wij jou helpen in je persoonlijke- of organisatieontwikkeling?
We geven je graag vrijblijvend advies.