Teamontwikkeling

Een van de belangrijkste dingen om in te investeren als organisatie is teamontwikkeling. Want het zijn de mensen, de teams, die de organisatie maken. Teams die teamontwikkeling op de agenda zetten, functioneren beter. Zowel op inhoud, relaties, sfeer, structuur. Het Eerste Huis begeleidt, traint en coacht teams bij verschillende vraagstukken en teamproblemen.  

Alles wat organisaties doen, komt tot stand door samenwerking. Er is doorgaan maar weinig plaats voor solisten. Investeren in mensen is altijd een goede keuze. Teams die beter samenwerken, leveren betere resultaten. Vitale teams houden het langer vol, hebben meer plezier en minder stress.

Kies je voor Het Eerste Huis als partner bij teamontwikkeling? Dan kies je voor zinvolle diepgang. Het Eerste Huis ondersteunt jouw organisatie met persoonsgerichte teamontwikkeling. Je geeft je teamleden waardevolle persoonlijke groei en doet tegelijkertijd de belangrijkste investering in je organisatie. Gelukkige, verantwoordelijke medewerkers zijn namelijk goud.

Teams zijn mensen in verbinding

Om een team goed te laten functioneren is het nodig dat er volwassen relaties zijn. De basis daarvoor zijn individuele mensen die zichzelf ontwikkelen en serieus inzetten. 

Spanningen in teams zijn dan een uitnodiging voor individuele groei om van daaruit het geheel te versterken.

Daarom geloven we niet zo in ‘teambuilding’. Daar ligt de focus dan vaak op wat het collectief te veranderen heeft. In onze visie komt het collectief voort uit alle individuen en ligt dáár de sleutel voor blijvende verandering en groei. Wij werken daarvoor met modellen op het gebied van o.a. teamdynamiek, communicatie en systeemdenken

Teamontwikkeling zorgt voor:

  • Gelukkigere mensen (authentieker, minder verzuim)
  • Gemotiveerde mensen (hogere betrokkenheid en productiviteit)
  • Autonome mensen (volwassen relaties, verantwoordelijkheidsgevoel, basis voor zelfsturing)

Teamontwikkeling bij verschillende vraagstukken

Teams zijn mensen in verbinding en er kunnen meerdere redenen zijn waarop het vastloopt. Het Eerste Huis brengt teams verder die onder andere te maken hebben met: 

Onveilige sfeer in het team

De sfeer in een team kan het werkgeluk en de productiviteit van mensen flink verstoren. Soms communiceert niemand meer, heerst er vijandigheid of is er sprake van uitsluiting. In sommige teams ontstaat een sfeer van verstikkend cynisme. Teamconflicten tussen twee of meer personen kunnen ook de oorzaak zijn van een slechte sfeer in het gehele team. Soms is er een informele leider die het team naar zijn hand zet en meer invloed heeft dan de teamleider zelf. 

Samen met het team gaan we naar de kern. We onderzoeken gezamenlijk de dynamiek en bepalen daarna wat er nodig is om de sfeer in het team om te buigen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat we mensen in contact brengen met hun eigen patronen en verantwoordelijkheid of dat we het team trainen in communicatietechnieken. Vaak start het met een goed gesprek waarin iedereen op een veilige manier uit kan spreken wat gezegd moet worden. 

Communicatieproblemen in het team

Communiceren: het lijkt zo simpel, maar in de praktijk blijkt juist daar veel te winnen. Wanneer teams met een vraagstuk bij ons komen blijkt regelmatig dat er in de basis iets ontbreekt in hoe de mensen met elkaar omgaan.  

We trainen en coachen teams in effectief communiceren. Daarbij hoort respectvol en verbindend communiceren vanuit de ik-persoon maar ook zéker helder communiceren. Vaak zien we in teams dat er meer aandacht is voor ofwel de gevoelskant ofwel de proceskant. De kunst is om beide communicatiekanten te ontwikkelen binnen een team. We doorbreken persoonlijke overtuigingen en aannames op gebied van communicatie die mensen weerhouden van effectieve communicatie en we laten teamleden letterlijk oefenen met de wijze waarop ze communiceren. 

Struggles in samenwerking

Effectief samenwerken hangt samen met veel facetten, waaronder autonomie, helderheid, loslaten, vertrouwen, eigenaarschap, volgen en leiden, structuur. Wanneer er problemen zijn op het gebied van samenwerking, onderzoeken we allereerst op welke gebieden de samenwerking vastloopt. Vervolgens werken we gezamenlijk aan de oplossing.  

Het kan zijn dat er in de structuur iets aangepakt moet worden, zoals bijvoorbeeld werkzaamheden en rollen concreter maken. Focus aanbrengen en verwachtingen en verantwoordelijkheden transparant maken zodat ieder teamlid weet waar hij/zij aan toe is. Vergaderen en overleggen (weer) effectief en efficiënt maken.  

Samenwerking kan ook stagneren omdat er aan de menskant iets ontbreekt. Dit vraagt een andere aanpak dan structuurveranderingen aanbrengen. We sturen dan meer op persoonlijke reflectie en groei. We gaan aan de slag om teamleden diepgaande inzichten op te laten doen die leiden blijvende verandering in hun eigen persoonlijke effectiviteit in relatie tot anderen.  

Vernieuwende visie vormen

Vernieuwen is een vak. Net zoals zorgen dat het team betrokken en bevlogen is bij de verandering. Het Eerste Huis helpt teams en organisaties bij het ontwikkelen en versterken van een (nieuwe) visie.  Het uitgangpunt is altijd purpose: wat héb je hier te doen, als team, als individu? Want dát maakt dat mensen zich betrokken voelen bij het doel. Met tools zoals Theory U begeleiden we teams in hun onderzoek naar de gewenste toekomst.

Wat speelt er bij jullie?

Vertel ons welk vraagstuk of probleem er speelt binnen jouw team. Vaak stellen we je direct scherpe, diepere vragen om te ontdekken waar de angel zit. Dit geeft ons inzicht zodat we mee kunnen denken en het levert direct nieuwe inzichten voor jezelf op. Bel ons gewoon even. Dan kijken we van daaruit verder of Het Eerste Huis ook iets voor jouw team kan betekenen.  

Bel (085) 301 87 41

Herkenbaar?

  • “We sturen op microniveau en we willen dat naar een andere plek toe brengen.”
  • “We zijn vastgelopen en het word alleen maar erger. Niemand communiceert nog.”
  • “We zijn op papier een team, maar in de praktijk doet iedereen z’n eigen ding en ontbreekt samenhang.”
  • Er wordt niet gezegd wat er speelt, pas buiten de vergadering spreken mensen zich echt uit.

Doe wat nodig is
Zorg dat je team dynamisch blijft, maak tijd voor teamontwikkeling.  
Zet cynisme en vijandigheid om naar respect en samenwerking. Zorg dat er weer ruimte ontstaat voor empathie en begrip. Maak helder waar het team voor bestaat en hoe het weer lekker kan werken. Het zijn de mensen die de organisatie maken. Soepele teams bestaan uit bevlogen mensen. 

Wat is teamontwikkeling?

Ontwikkeling van jouw team is veranderen door inzicht in drijfveren, kwaliteiten, voorkeuren en competenties van de teamleden. Hoe verhouden deze zich tot elkaar? Op welk gebied is ontwikkeling nodig en hoe kunnen de teamleden elkaar versterken? Aan de hand van de inzichten kan de samenwerking in het team worden gestuurd en verbeterd. 

Workshop teamontwikkeling en langere trajecten

In alle lagen van organisaties doen we incompany teamontwikkelingstrajecten. Van het management tot in de administratie, in alle lagen van de organisatie heeft samenwerking soms handvatten nodig. Aan de hand van kennismakingsgesprekken komen we tot een advies aan de organisatie. Het Eerste Huis werkt niet met gestandaardiseerde adviezen maar komt met maatwerk om zo écht meerwaarde te leveren aan de organisatie. 

Het Eerste Huis helpt organisaties naar de toekomst door zich te focussen op de mensen die haar vormen ten volle te laten leven en werken. Daar zijn we trots op. Met echt persoonlijke aandacht dragen wij bij aan langdurige verandering in jouw team.  Wil je meer weten over een workshop teamontwikkeling of een langer traject? We gaan graag met je in gesprek. 

Neem contact met ons op

Wil je stappen zetten in de ontwikkeling van jouw team? Neem contact met ons op. We helpen jou en jouw team graag verder!

Het Eerste Huis en teamontwikkeling bij klanten

Management team in de zorg. Mensen spraken niet meer met elkaar, het MT-overleg werd ‘gegijzeld’ door enkele dominante teamleden die op alles commentaar hadden. De informele structuur had meer macht dan de formele.

Het Eerste Huis bracht de teamleden terug in gesprek en maakte helder waar het MT wél en niet over ging. Mensen gingen weer naar elkaar luisteren. We maakten met het team afspraken over vergaderen, agenderen en communiceren en begeleidden het in totaal een half jaar.

Resultaat: vergaderingen geven weer energie, duren korter. Agenda is helderder, er zijn afspraken over inbreng, bedoeling en besluitvorming. Rol voorzitter is versterkt. Communicatie is weer fris en fatsoenlijk.  

 

Directeuren team in het onderwijs. Goed draaiende groep van scholen, wilde de volgende stap zetten. Het team bleef echter hangen in verschillen van inzicht en een volle dagelijkse agenda waardoor het er nooit van kwam.

Wij werkten rondom bevlogenheid en visie en vertaalden dat door naar onderwijs en leiderschap. We werkten aan groeistappen voor elk individu én voor de stap voorwaarts voor het team. Door het voeren van verdiepte dialogen werden verschillen van inzicht overbrugd.

Resultaat: Directeuren gaan aan de slag met vernieuwende onderwijsplannen. Afspraken hoe onderwijzend personeel te betrekken in de verandering. Missie herijkt en aangescherpt naar een school die er voor wil gáán.

 

Directieteam van een verzekeraar. Het is een ‘losgezongen’ geheel; elke directeur gaat vooral voor zijn/haar eigen divisie. Er is weinig samenwerking en verbinding. Sommigen spreken zich niet (meer) uit, anderen spreken voortdurend. De balans is weg. Op de directie-agenda vallen sommige topics tussen wal en schip; dat mag net gebeuren.

Het Eerste Huis verzorgde meerdere sessies met een doorlooptijd van een jaar. Eerst persoonlijk elkaar weer ontmoeten, aandacht voor ieders verhalen, empathisch luisteren. Een aantal sessies gewerkt rondom verantwoordelijkheid nemen en samen werken. Ook alle taken kritisch bekeken, herverdeeld en afspraken over gemaakt. Tevens aandacht voor vergaderen, agenda, communicatie, discipline, besluitvorming.

Resultaat: team is afgeslankt -want was te veel uitgedijd geraakt- en heeft strakkere afspraken gemaakt over vergaderen en samenwerken. De sfeer is enorm gestegen en de communicatie is professioneler, volwassener geworden. Werkplezier is meer terug, ‘pijn’-dossiers doen geen zeer meer.  

 

Kom met ons
in contact
Hoe kunnen wij jou helpen in je persoonlijke- of organisatieontwikkeling?
We geven je graag vrijblijvend advies.