Training Organisatieontwikkeling met Theory U

€ 1.795,-
11 december 2024
3 dagen
9.4 gemiddeld
 • Leer Theory U kennen als verandermodel en hoe je het heel concreet toepast
 • Werk aan je eigen casus en ontwikkel deze in drie dagen naar een nieuw niveau
 • Doorloop zelf een U proces; de training is geheel opgezet als een U-verandering
Training Organisatieontwikkeling met Theory U

Doen wat nog niet eerder gedaan is en doorbraken creëren. Daar gaat organisatieontwikkeling met Theory U over. Deze training is alleen interessant voor wie op zoek is naar iets heel nieuws. Het zijn misschien grote woorden, zo aan het begin van deze tekst, maar dit is wel onze belofte. Als je een mainstream veranderaanpak zoekt met gegarandeerde faseringen, strak gedefinieerde mijlpalen en grote planningsschema’s, dan is dit misschien niet zo je ding.

Theory U is een veranderaanpak voor complexiteit. En complexiteit laat zich niet plannen. Brexit, Covid, Climat… we zien het om ons heen; onplanbaar. Waarschijnlijk is jouw verandervraag niet zo complex als deze drie voorbeelden, maar wat we je duidelijk willen maken is dat omgaan met complexiteit een andere aanpak vraagt dan plannen en implementeren. Wat dan wel? Veel meer experimenteren en leren. Het is minder louter cognitief en meer ervaringsgericht. Het is veranderen door te doen, in kleine betekenisvolle stappen. Dát is wat er nodig is als je wilt bereiken dat verandering een geslaagd samenspel is van alle spelers in het veld.

Je belangrijkste doel zou moeten zijn dat medewerkers met een hoge kwaliteit van aandacht en bewustzijn in een organisatie werken. Dat bepaalt namelijk in hoge mate de kwaliteit van verandering. Theory U draagt daaraan bij op twee manieren:

 • Het biedt hele nieuwe en verrassende veranderaanpakken die echt diep gaan en mensen iets volkomen anders laten zien dan ze altijd zagen.
 • Het verbindt (bege)leiders van de verandering met hun hoogste persoonlijke ambitie. Die wordt voelbaar voor de omgeving en leidt tot oprechte inspiratie.

Dit leer je

In de 3-daagse training Organisatieontwikkeling met Theory U ontdek je hoe je je organisatie verder brengt op een betrokken en effectieve manier. Je leert hoe je jezelf, andere mensen en de hele organisatie betrekt bij een verandering. Werken met Theory U is een eigentijdse manier die helemaal aansluit bij de perspectieven en motivaties van mensen die nu in organisaties werken. En deze training leert je hoe jij dat kunt doen!

De training gaat direct de diepte in door kennis te maken met de casus die elke deelnemer meebrengt. Je leert al direct hoe een U-presentatie veel meer informatie geeft over een casus dan een ‘traditionele’ aanpak. En dat is pas de start. Je krijgt een flinke dosis theorie van Theory U. Mensen vinden het boek, hoe goed het ook is, behoorlijk lastig te lezen. Wij leggen het je uit. We begrijpen dit werk goed. Wij ontmoetten Otto Scharmer al in 2008 in Amsterdam. En sinds die tijd bouwen we onze ervaring verder uit. Vaak ook met Scharmer zelf die een paar keer bij ons geweest is.

Naast de theorie, ga je volop aan de slag met een stevige toepassing ervan. In het programma doorloop je onder andere een intensieve ‘Sensing Journey’. Voor deelnemers is dit meestal een belangrijke aanloop naar hún doorbraak of turnaround in de casus waar ze aan werken.

Volgens Theory U is de belangrijkste factor een verandertraject ‘the inner condition of the intervenor’. Dat gaat over jou. In deze driedaagse ga je je eigen Zelf onderzoeken en verbinden met je casus. Er is tijd voor reflectie, verwondering en journalling. Daarvoor krijg je van ons een mooi, inspirerend -en leeg!- boekje bij de start.

Jezelf verbinden met een vraagstuk is een wezenlijk aspect voor geslaagde Theory U implementaties. Wie jij bent in de verandering, doet er toe. Wie je team is, wat je organisatie is, dat is van even groot belang als wat ze doen. Deze training gaat daar op in. Je leert hoe je groepen meekrijgt, hoe je een programma opbouwt en resultaten boekt. En dat allemaal door het zelf in de driedaagse te ondergaan.

Het blijft dus zeker niet allemaal cognitief. Organisatieontwikkeling van nu gaat juist over betrekken, ervaren en zingeven! Je leert compacte interventies die je direct meeneemt naar je eigen werkpraktijk. Deelnemers geven aan dat ze juist dát praktische zo waarderen in onze programma’s.

Je leert wát Theory U precies is en hoe je het kunt toepassen in organisatieontwikkeling.

De volgende onderdelen komen aan bod tijdens de training:

 • De theorie van Theory U
 • Doorgronden van het model; waarom de U en hoe werkt dat dan?
 • Drie kerninstrumenten en drie belemmeringen
 • Verschillende manieren van waarnemen
 • 4 niveaus van luisteren
 • Leiden uit de emergente toekomst
 • De kracht van journalling
 • Het opzetten van Sensing Journeys
 • Werken met U interventies
 • Individuele oefeningen
 • Groepsaanpakken
 • Creëren van prototypes
 • De organisatie als systeem
 • Uitleg over toepassingen in teams
 • Inspiratie voor je eigen ambities in leven en werk

En dan vergeten we bijna nog het allerbelangrijkste: de beste manier om een U proces te leren, is door zelf een U proces te doen. En dat is precies wat je krijgt! De driedaagse is opgezet als een U proces. Je doorloopt de U. Niet alleen krijg je interventies, uitleg en begrip, je ondergaat het ook zelf.

Iets voor jou?

Je gelooft dat organiseren anders kan en je wil leren hoe. Je zoekt inspiratie en achtergrondkennis om jezelf verder te ontwikkelen als manager, leidinggevende, adviseur, coach, trainer, consultant of in wat voor rol dan ook. Je houdt je bezig of bent (eind)verantwoordelijk voor projecten, organisatieontwikkeling en vernieuwings- en verbeteringsaanpakken. Herken je jezelf? Kom de training Organisatieontwikkeling met Theory U dan meemaken.

Download de brochure
Wat is Theory U?

Theory U is een model voor fundamentele verandering. Dat is makkelijk gezegd, maar wat maakt het fundamenteel? Dat komt omdat het U proces je niet direct naar een oplossing brengt, maar je eerst eens op een andere manier naar het probleem laat kijken. Geloof ons, dat geeft al meteen hele nieuwe inzichten. En daardoor kom je op verrassende en doorbraak-gevende oplossingen terecht. Die blijvend zijn.

Theory U is méér dan een theorie. Eigenlijk is het een vreemde naam want het is veel meer een praktijkaanpak dan een theorie. Het is een diepgaande beweging, zoals in de letter U, vandaar ook de naam. Wanneer je werkt met Theory U buig je de complexe vraagstukken van deze tijd om naar wezenlijke veranderingen.

Zoals een grote gemeente die vastliep in beleidsnotities en inzag dat het welzijn van de stad niet voortkomt uit beleid maar uit acties. Klinkt achteraf als een open deur, maar kom er maar eens op in zo’n beleidsindustrie. Na dat inzicht hebben ze een aanpak gemaakt waarbij in actie komen voorop staat. De gemeente start met iets te doen. En wanneer bepaalde acties succesvol zijn en om herhaling en kadering vragen, schrijven ze daar -achteraf!- alsnog een beleidsnota over. Die wordt uiteraard heel soepel goedgekeurd, immers het effect is al aanwezig in de stad. Een omgekeerd beleidsprocesproces, dankzij de U.

Dat het een fundamenteel veranderproces is, komt ook voort uit de collectieve aanpak. Er zijn heel veel (verborgen) oplossingen beschikbaar voor complexe problemen. Maar omdat we vaak slechts ‘experts’ betrekken, missen we het grootste deel van dat potentieel aan oplossingen. Om die wél te vinden zetten we het hele veld in dat bij een oplossing gebaat is. Dat veld kunnen mensen zijn, methodes, systemen en noem maar op. De U biedt een aanpak die ruimte maakt om te voelen wat er écht aan de hand is. Een aanpak die ruimte maakt voor reflectie. En een aanpak die het geheel betrekt. Vergeet dikke plannen van aanpak, die voortkomen uit klamme kamertjes vol met gebrainstormde flipovervellen. Dit gaat over in actie komen.

Het proces levert een verdieping van het bewustzijn van alle betrokkenen op. Het gaat zelfs zo ver dat het de wijsheid uit het onbewuste aanboort. Het U-proces brengt deelnemers daarmee in contact. Het gaat verder dan het handelen alleen. Het komt voort uit intuïtief weten, co-creatie en collectief weten. Juist dát deel is essentieel voor fundamentele verandering en duurzame oplossingen.

Theory U is een modern verandermodel voor begeleiders, managers en eigenlijk iedereen die invloed wil uitoefenen op verandering en organisatieontwikkeling. De methodiek geeft handvatten voor het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap, het bouwen van lerende teams en het samen zoeken naar doorbraken in complexe vraagstukken.

Intuïtief en toch praktisch

Het U-proces bestaat uit zeven stappen. Dat maakt het praktisch en dat is fijn. Vanuit downloading ga je via seeing, sensing, presencing, crystallizing en prototyping naar perfoming. In die laatste stap heb je oplossingen die je vooraf niet mogelijk achtte en kijk je vanuit een totaal ander perspectief naar je aanvankelijke probleem. Rationele kennis is belangrijk, maar de kennis van intuïtie bevat vaak sporen voor vernieuwing die je zelf nog niet wist. De U boort verschillende kennisbronnen aan. Zo ontstaat er meer kennis en een groter inzicht over de oplossing.

Otto Scharmer

Theory U is een relatief nieuwe aanpak en dateert uit 2007. De grondlegger is Otto Scharmer, senior docent bij het Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston.

Theory U was aanvankelijk gericht op complexe verander-vraagstukken in de samenleving maar heeft ook zijn weg gevonden in organisaties en naar individuele coaching. Het boek Theory U is omvangrijk en bij vlagen ingewikkeld. Scharmer heeft een eigen soort taal en die is niet voor iedereen snel te pakken te krijgen. Veel leesbaarder is zijn boek ‘De essentie van Theory U’, een samenvatting die hij zo’n 10 jaar na het oorspronkelijke boek schreef. Er zijn ook veel artikelen. In onze training verwijzen we je daarnaar.

Het Aha!-punt

Met een U-aanpak breng je je organisatie in contact met creatie en intuïtie. De aanpak is verfrissend, stroomt als het ware vanzelf en brengt je, onderin de U, in een staat van Presence. Dat kun je het best omschrijven als een contact met het ‘grotere geheel’, voorbij denken en peinzen. Het is een plek van ‘weten’. Het punt onderin de U is het doorbraak-punt, het omkeer-punt. Of noem het gewoon het Aha!-punt. Daar heb je diepe en wezenlijke inzichten die iets heel nieuws laten zien. Iets waar je nog niet eerder aan gedacht had. Iets waarmee jij, je team of je hele organisatie keuzes kunnen maken die een andere toekomst mogelijk maken.

Nogal Wiedes

Organisaties zijn continu in verandering. “Nogal wiedes” zou Carl Weick zeggen. Deze hoogleraar in organisatiekunde, riep in de jaren ’70 van de vorige eeuw al dat een organisatie niet bestaat, maar dat er sprake is van organiseren. Het zelfstandig naamwoord suggereert dat er een stabiele situatie is. En die is er niet. Nooit.

De werkelijkheid is dynamisch, is voortdurend in beweging en daarom geeft hij de voorkeur aan het gebruik van een werkwoord. Weick legt daarmee een wetenschappelijke basis voor wat via het werk van Peter Senge (The fifth Discipline) en Otto Scharmer’s Theory U uitgroeit tot een moderne kijk op leiden en organiseren. De leerfilosofie van Het Eerste Huis sluit hier volledig op aan. Organisaties ontstaan elke dag. Leiderschap heeft te maken met het organiseren van mensen en ideeën rondom de doelen en betrekkingen van de organisatie. Door het hele (speel)veld te betrekken vinden medewerkers weer zin om bij te dragen en worden veranderingen gewenst in plaats van gevreesd.

Investering

Cursusprijs Open Training€ 1.795,-
Locatiekosten€ 250,-
Totaal € 2.045,-
  
Overnachten (optioneel) € 300,-
Totaal € 2.345,-

Alle bedragen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigingen.

Locatiekosten

Inbegrepen zijn 3x lunch en verse koffie, thee, water, versnaperingen in de zaal.

Overnachten (optioneel)

(Inclusief: 2x overnachting, 2x uitgebreid ontbijtbuffet, 2x diner)
Overnachten is niet verplicht maar wel aan te raden. Een overnachting helpt je om het maximale uit deze training van Het Eerste Huis te halen. Je kunt in alle rust de leerstof tot je nemen en alle ruimte nemen om je persoonlijke groei te stimuleren. Daarnaast wordt het als erg fijn en gezellig ervaren om met de andere deelnemers na te praten over de dag.

Groepskorting

Wil je met 3 of meer personen deelnemen aan deze training? Dat kan, neem contact met ons op en informeer naar de groepskorting.

Betaling

Na inschrijving ontvang je van ons een factuur op het door jou opgegeven mailadres.

Programma

 • 1 (09:00 - 17:30 uur)
  Fundamenten van Theory U
  • Inbreng van de eigen casus
  • Kennismaken met de theorie van Theory U
  • 4 niveaus van waarnemen
  • Organiseren van reflectie
  • Het gevaar van downloaden
  • Casus verdieping
 • 2 (09:00 - 17:30 uur)
  Verbinden met het veld van verandering
  • Sensing journey
  • Leiden vanuit het emergente veld
  • Van leiden naar volgen
  • 'Inner condition of the intervenor
  • Drie instrumenten en hun belemmeringen
  • Uitleg over toepassingen in teams
 • 3 (09:00 - 16:30 uur)
  Creëren van een nieuwe realiteit
  • Intuïtief waarnemen
  • Het veld als leider
  • Reflectie en journalling
  • Presencing en in actie komen
  • Overzicht van alle gedane interventies
  • Omgaan met belemmeringen
  • Praktijkvoorbeeld

Download brochure
Deze training is van
betekenis geweest voor:
Het Eerste Huis wordt gemiddeld beoordeeld met een 9,3 uit 10 op basis van 466 beoordelingen.
Kom met ons
in contact
Hoe kunnen wij jou helpen in je persoonlijke- of organisatieontwikkeling?
We geven je graag vrijblijvend advies.