Theory U

Theory U is één van de moderne, wetenschappelijke aanpakken waarmee we bij Het Eerste Huis werken. Het is een verandermodel waarbij je op toegankelijke wijze bij dieper gelegen niveaus van kennis kunt komen. Op deze pagina vertellen we in het kort wat Theory U is en als je meer wilt weten ovet het model en de toepassingsmogelijkheden, dan kun je het uitgebreide whitepaper downloaden. 

theory u model

Wat is Theory U?

Theory U is een model voor fundamentele verandering. Mensen gaan op een andere manier kijken naar complexe vraagstukken tijdens het U-proces. Dat resulteert in vernieuwende inzichten en diepgaande veranderingen die blijvend zijn.

Een U-aanpak omvat een diepgaande beweging, zoals in de letter U. Wanneer je werkt met Theory U buig je de complexe vraagstukken van deze tijd om naar wezenlijke veranderingen. Je benadert je vraagstuk op meerdere niveaus van betrokkenheid; het gaat niet alleen om ‘het probleem oplossen’. Je werkt vanuit een verbinding met jezelf, met anderen en met alle aspecten die met de vraag samenhangen. Het proces bewerkstelligt een verdieping van het bewustzijn van alle betrokkenen en het benutten van wijsheid uit het onbewuste.

Theory U is een modern verandermodel voor begeleiders, managers en eigenlijk iedereen die invloed wil uitoefenen op verandering. De methodiek geeft handvatten voor het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap, het bouwen van lerende teams en het samen zoeken naar doorbraken in complexe vraagstukken.

Theory U uitleg

Het Theory U model bestaat uit:

Het proces volgt een diepgaande U-beweging. Het Theory U model betrekt diverse niveau’s van mens-zijn: mentaal, psychologisch, sociaal en spiritueel.

Via het u-proces kan je nieuwe oplossingen vinden voor complexe problemen. Doordat we continu in ons eigen denkpatroon zoeken naar oplossingen voor complexe vraagstukken, komen we ook vaak met dezelfde oplossingen. Door het toepassen van het U-proces ga je de diepte in en kom je, samen met jouw team, tot nieuwe inzichten.

Je vindt de nieuwe oplossingen tijdens de 7 fasen van het U-proces: vanuit downloading ga je via seeing, sensing, presencing, crystallizing en prototyping naar performing. Door het aanboren van verschillende kennisbronnen, ontstaat er meer kennis en een groter inzicht waardoor vernieuwende oplossingen zichtbaar worden.

Download het Whitepaper Theory U

Wil je meer te weten komen over de 7 fases van het model, de 3 te ontwikkelen instrumenten en de belemmeringen? We schreven een whitepaper over deze waardevolle veranderaanpak.

Theory U en Otto Scharmer

Otto Scharmer houdt zich bezig met innovatieve benaderingen van leren en leiderschap. Hij is de grondlegger van het Theory U model. In 2006 schreef hij samen met Joseph Jaworski, Peter Senge en Betty Sue Flowers het boek ‘Presence’. De ideeën vanuit dat boek heeft hij verder doorontwikkeld en verwerkt in het boek ‘Theory U’.

Otto Scharmer heeft het Theory U model gebasseerd op het U-proces dat werd ontwikkeld door Glasl en Lemson (NPI, Nederlands Pedagogisch Instituut). Zij lieten zich inspireren door het werk van Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie. Vanaf 1975 beschreven Glasl en Lemson een werkwijze met de U-vorm en maakten daarbij onderscheid tussen 3 niveaus en 7 fasen.

Verder is Otto Scharmer hoogleraar bij het Amerikaanse Massachusetts Institute of Technology (MIT). Daarnaast is hij  mede-oprichter van het Presencing Institute.

Verandering in organisaties

Organisaties zijn continue in verandering. “Nogal wiedes” zou Carl Weick zeggen. Deze hoogleraar in organisatiekunde, riep in de jaren ’70 van de vorige eeuw al dat een organisatie niet bestaat, maar dat er sprake is van een organiseren. Het zelfstandig naamwoord suggereert dat er een stabiele situatie is. En die is er niet. Nooit. De werkelijkheid is dynamisch, is voortdurend in beweging en daarom geeft hij de voorkeur aan het gebruik van een werkwoord.

Weick legt daarmee een wetenschappelijke basis voor wat via het werk van Peter Senge (The fifth Discipline) en Otto Scharmer’s Theory U uitgroeit naar een moderne kijk op leiden en organiseren. De leerfilosofie van Het Eerste Huis sluit hier volledig op aan. Organisaties ontstaan elke dag. Leiderschap heeft te maken met het organiseren van mensen en ideeën rondom de doelen en betrekkingen van de organisatie. Door het hele (speel)veld te betrekken vinden medewerkers weer zin om bij te dragen en worden veranderingen gewenst in plaats van gevreesd.

Theory U tools & downloads

Maak kennis met Theory U via de volgende oefeningen en interventies.

Theory U training

Een U-aanpak geeft je de mogelijkheid om je organisatie in contact te brengen met creatie en intuïtie. Je gaat buiten de gebaande paden om tot wezenlijke verandering te komen. De aanpak is verfrissend, stroomt als het ware vanzelf en brengt je onderin de U, in een staat van Presence. Dat kun je het best omschrijven als een contact met het ‘grotere geheel’, voorbij denken en peinzen. Daar zijn diepe en wezenlijke inzichten op basis waarvan jij, je team of je hele organisatie keuzes kan maken die een andere toekomst mogelijk maken.

Training op basis van Theory U:

Theory U Praktijkvoorbeelden

Lees ook:

whitepaper theory u

CC License by the Presencing Institute – Otto Scharmer

 

Kom met ons
in contact
Hoe kunnen wij jou helpen in je persoonlijke- of organisatieontwikkeling?
We geven je graag vrijblijvend advies.