SOAR analyse hand-out

SOAR is een alternatief voor de bekende SWOT-analyse. Een SOAR analyse is een strategische planningstool die je als organisatie kan inzetten bij het ontwikkelen van strategische doelen. Met SOAR focus je op de huidige sterktes en de visie voor de toekomst tijdens het proces.

Deze tool verschilt van de bekendere SWOT analyse (sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen). SOAR betrekt alle niveaus en functionele gebieden van een organisatie, terwijl SWOT typisch een top-down benadering is. Bij SOAR ligt de focus op de organisatie en het verbeteren van wat momenteel goed gaat, in plaats van: concentreren op waargenomen bedreigingen en/of zwakheden.

In deze gratis hand-out lees je alles over de SOAR analyse inclusief vragen om de tool zelf in te zetten.

Download de hand-out: SOAR analyse
Kom met ons
in contact
Hoe kunnen wij jou helpen in je persoonlijke- of organisatieontwikkeling?
We geven je graag vrijblijvend advies.