Expertise

Het Eerste Huis is een toonaangevend organisatieadviesbureau gericht op de transformatie van mensen en organisaties. Wij zijn gespecialiseerd in moderne wetenschappelijke aanpakken die ratio en gevoel in een business context combineren.

Expertise | Het Eerste Huis

Hoe dat in de praktijk werkt? Op deze pagina geven we je inzicht in een aantal thema’s waar organisaties ons voor kiezen.

Ontwikkelen van mensen

Organisaties bestaan niet, organisaties worden gemaakt. Iedere dag opnieuw. Omdat mensen er iets in doen. En dat is waar verandering begint, bij het fundament van de organisatie: de mensen. Wij trainen, coachen en begeleiden mensen op een intrinsiek niveau. Dat maakt dat veranderingen verankeren in wie mensen werkelijk zijn. Een essentieel element als je méér wilt dan mensen een trucje aanleren. Als je wilt dat ze zich echt verbonden voelen met dat wat ze doen. Om dat te bereiken staat ervaren bij ons centraal. Dat gaat veel verder dan simpelweg leren of kennis opdoen met je hoofd. Wij sturen op inzichten die verbonden zijn met de kern. Want als je iets écht hebt ervaren, gevoeld en het klopt, dan blijft het je ook bij. Dat maakt veranderingen blijvend.

Hedendaags leiderschap

Hedendaags leiderschap brengt nieuwe relaties tussen leider en volger met zich mee. Bovendien is het in moderne organisaties steeds gebruikelijker om het leiderschap te distribueren, anders dan te delegeren. Daardoor krijgt de rol van leiders een andere invulling. Het Eerste Huis brengt leiders in contact met hun eigen essentie, leert ze leiden vanuit de toekomst en geeft ze tools waarmee ze het volledige potentieel van mensen en situaties benutten. Eén van de leiderschapsprogramma’s die wij in organisaties verzorgen is de ‘Source of Leadership’. Een fascinerend en omvangrijk programma gericht op de ontwikkeling van leiders en leiderschap.

Gestructureerde zelforganisatie

Zelfsturing is pas effectief wanneer je een ijzersterk fundament hebt. Wat je daarvoor nodig hebt is een gelaagde, complexe structuur waarin rolomschrijvingen, beslissingsmodellen en adviesprocedures tot in de puntjes zijn uitgewerkt en toegewezen. Het Eerste Huis ondersteunt organisaties bij het inrichten van zo’n structuur.

Voor het slagen van zelfsturing is naast de structuur van groot belang hoe mensen zijn en hoe hun betrokkenheid bij het organisatiedoel is. Het één werkt niet zonder het ander en organisaties zetten Het Eerste Huis in om de structuur én cultuur te vernieuwen.

Ontwikkelen met Theory U

Theory U is een moderne aanpak voor organisatieverandering. Wanneer in een vraagstuk het exacte probleem, de oorzaak en de oplossingsrichting niet helder zijn, is een veranderaanpak ‘langs de U’ zeer op zijn plaats. Wanneer is dit een geschikte aanpak voor jouw organisatie?

  • Er hebben diverse veranderingen plaats gevonden zonder het gewenste resultaat en het is nu tijd om inzicht te krijgen in een volgende stap die wél werkt.
  • De vele regels staan verandering en ondernemerschap in de weg en ook het plezier in werken neemt hierdoor af. Wat te doen?
  • Er heerst spanning tussen de autonome onderdelen in de organisatie en de bovenliggende besturen of directies of een grotere koepel/moederbedrijf. Hoe ontstaat er een productieve, co-creërende werksituatie?
  • Mensen in de organisatie zijn het veranderen moe. Er heerst een gevoel dat de rek er uit is. Hoe raken mensen in de organisatie weer geëngageerd?

Met Theory U benaderen we een vraagstuk op andere niveaus van betrokkenheid; het gaat niet alleen om ‘het probleem oplossen’ maar om een fundamenteel onderzoek naar wat er werkelijk wil gebeuren in de organisatie. Dat gaat verder dan het handelen alleen. Het raakt aan wie mensen zijn en hoe ze zich verhouden tot hun werk. De oplossingsrichting komt voort uit het collectieve weten van de organisatie. Ook leiderschap krijgt dan een andere rol. Het is niet meer de top-down sturing met delegerende verantwoordelijkheden. Het verandert naar een inspirerende rol om de organisatie zélf aan het werk te laten en talenten en successen te faciliteren.

Bekijk de impressiefilm van een middag werken met Theory U op een middelbare school

Alle methoden die Het Eerste Huis inzet in organisaties:

Appreciative Inquiry

Deze aanpak is gericht op positieve team- en organisatieontwikkeling door uit te gaan van wat wel werkt. Dit veranderproces werkt naar de gewenste toekomst toe, in plaats van weg van het probleem. Het is dus een potentieelgerichte aanpak in plaats van een probleemgerichte aanpak.

Transformational Presence

Transformational Presence gaat over het niveau van bewustzijn waarin we leven. Het is de manier waarop we afgestemd zijn op wie we in essentie zijn, en op wat het doel van ons leven is. Hoe meer iemand authentiek, dynamisch en oprecht leeft in zijn of haar presence, des te meer zal die persoon een positieve transformatie van zichzelf en zijn omgeving bewerkstelligen.

Reinventing Organizations

In het boek Reinventing Organizations van Frederic Laloux staan concrete aanpakken beschreven waardoor organisaties het werk veel productiever, vervullender en betekenisvoller kunnen maken. Het Eerste Huis vertegenwoordigt het werk van Frederic Laloux en ondersteunt organisaties in het implementeren van de structuren en praktijken die beschreven staan in de managementbestseller.

Theory U

Theory U is een moderne aanpak voor organisatieverandering. Wanneer in een vraagstuk het exacte probleem, de oorzaak en de oplossingsrichting niet helder zijn, is een veranderaanpak ‘langs de U’ zeer op zijn plaats. Wanneer is dit een geschikte aanpak voor jouw organisatie?

Jos Rovers
Jos Rovers

Eigenaar, Consultant, Trainer

T. (085) 301 87 41

Kom met ons
in contact
Hoe kunnen wij jou helpen in je persoonlijke- of organisatieontwikkeling?
We geven je graag vrijblijvend advies.