Zelfsturende teams

Zelfsturende teams verschillen op vier fundamentele niveaus van traditionele teams. Een goed draaiend zelfsturend team is niet vanzelfsprekend. Als er bepaalde ingrediënten missen, is de kans groot dat een team stuurloos is.

Waarom zelfsturende teams?

Zelfsturende teams zijn gemotiveerder en slagvaardiger dan traditionele afdelingen waardoor ze sneller kunnen inspelen op ontwikkelingen in de omgeving. Met zelfsturende teams maak je meer gebruik van de ervaring, kennis en vaardigheden van de medewerker. Daarbij krijgt de medewerker het mandaat om in te spelen op de ontwikkelingen die zich voordoen. In combinatie met een sterkere motivatie leidt dit tot betere resultaten.

Voordelen

Zelfsturende teams zijn flexibel en autonoom, wat leidt tot snellere besluitvorming en innovatie. Deze teams bevorderen eigenaarschap en verantwoordelijkheid, wat leidt tot meer betrokkenheid en tevredenheid.

>> meer over de voordelen van zelfsturende teams

Nadelen

Hoewel zelfsturende teams vele voordelen bieden, kunnen ze ook leiden tot gebrek aan sturing en coördinatie. Dit kan resulteren in conflicten en inconsistenties als de communicatie niet goed wordt beheerd.

>> meer over de nadelen van zelfsturende teams

Zelfsturend team voorbeeld

Een inspirerend voorbeeld van zelfsturende teams is het Nederlandse thuiszorgbedrijf Buurtzorg. Ze hebben geen traditionele hiërarchie en laten verpleegkundigen autonome beslissingen nemen. We krijgen regelmatig de vraag of we meer voorbeelden kunnen geven.

Je kunt een kijkje nemen bij onze klantverhalen, maar één zelfsturend team voorbeeld is er niet. Ieder team is namelijk uniek. Waar we wel duidelijke voorbeelden van kunnen geven is wat een zelfsturend team anders maakt dan een traditioneel team.

>> lees meer

Implementeren van Zelfsturing

Organiseren op basis van zelfsturing werkt alleen wanneer er een ijzersterk fundament aan ten grondslag ligt. Zelfsturend organiseren gaat veel verder dan ‘ze mogen het zelf besluiten’. Je werkt met heldere rolomschrijvingen, beslissingsmodellen en overlegvormen.

> zelfsturing: zo zet je de eerste stap

Zelfsturing in de praktijk

We hebben diverse artikelen geschreven over zelfsturing in de praktijk. Neem vooral een kijkje:

Downloads

Aan de slag? Bespreek de mogelijkheden

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van zelforganisatie of wil je aan de slag in jouw organisatie? Neem vrijblijvend contact met ons op en we helpen je verder!


Training voor Zelfsturende Teams

De 3-daagse training ‘Verder met zelfsturing’ gaat de diepte in voor zelfsturende teams waarbinnen nog niet alles soepel loopt en voor teams die willen beginnen zonder de beginnersfouten te hoeven maken.

Kom met ons
in contact
Hoe kunnen wij jou helpen in je persoonlijke- of organisatieontwikkeling?
We geven je graag vrijblijvend advies.