Zelfsturende teams voordelen

Zelfsturende teams voordelen: die zijn er volop! Eerder schreven we al over de nadelen, deze komen echter vooral voort vanuit een incomplete implementatie. Laat ons daarom beginnen met drie waarheden bij het implementeren van zelforganisatie:

  1. Het weghalen van het middelmanagement maakt de organisatie niet zelfsturend
  2. Zelforganisatie is geen hype
  3. Zorg voor een zelforganiserend besturingsmodel

Alles begint bij een doordachte structuur

Als mede-uitgever van Frederic Laloux’ boek Reinventing Organizations zijn we expert van het eerste uur als het gaat over zelfsturing of zelforganisatie. O ja, we gebruiken de termen door elkaar; geloof ons, er is weinig verschil. Al jaren begeleiden we organisaties in hun weg naar zelfsturing en we hebben geleerd wat werkt en wat niet.

Zelforganisatie vraagt een doordachte, heldere structuur waarin rolomschrijvingen, beslissingsmodellen en adviesprocedures tot in de puntjes zijn uitgewerkt en toegewezen. Daarnaast moeten mensen klaar zijn om in zo’n structuur te kunnen werken. Het Eerste Huis ondersteunt organisaties bij het inrichten van zo’n structuur en begeleidt mensen naar een nieuwe manier van werken. Drie belangrijke inzichten delen we graag met je.

1. Het weghalen van het middelmanagement maakt de organisatie niet zelfsturend

Te vaak hebben we bij klanten gezien dat de stap naar zelforganisatie mislukt. Dat komt omdat oud-organiseren op nieuw-denken wordt toegepast. Na 150 jaar hiërarchisch organiseren, vraagt de stap naar zelfsturing echt veel meer dan simpelweg het middel-management weghalen en met elkaar overal over gaan besluiten. Dan lopen veranderingen vast en raken mensen gefrustreerd. Dat is echt jammer en niet nodig. Ontwikkel medewerkers, train hen in hun persoonlijk leiderschap en zorg dat zij de verandering aan kunnen.

2. Zelforganisatie is geen hype

Zelforganisatie is geen hype. We kunnen namelijk niet wegblijven van toenemende deskundigheid en autonomie van medewerkers. Daarnaast is er een toenemend belang van zingeving en bevlogenheid in je werk. Wanneer medewerkers deskundig en bevlogen zijn, komt al snel de vraag op hoeveel ‘baas’ je dan nog nodig hebt. Professionals doen het beter met weinig sturing. Sturing door het systeem is motiverender dan sturing door een leidinggevende.

3. Zorg voor een zelforganiserend besturingsmodel

Organiseren op basis van zelfsturing werkt alleen wanneer er een ijzersterk fundament aan ten grondslag ligt. Zelfsturend organiseren gaat veel verder dan ‘ze mogen het zelf besluiten’. Je werkt met heldere rolomschrijvingen, beslissingsmodellen en overlegvormen. Mensen presteren beter wanneer ze zich voortdurend ontwikkelen, werk doen dat voor hen betekenis heeft en ze een flinke mate van autonomie hebben.

Zelfsturende teams voordelen:

  • Je werkt sneller en flexibeler dan traditionele structuren.
  • Je krijgt bevlogen mensen die het beste uit zichzelf halen.
  • Er komen betere beslissingen doordat de juiste personen leiding nemen via hun rollen.
  • Je bespaart veel tijd door een effectieve overlegstructuur en procedures.
  • Er ontstaat innovatiekracht door het optimaal benutten van kennis in de organisatie.

Downloads:

Zelf aan de slag?

Aanbevolen boeken

Lees en leer meer:

Advies en begeleiding van Het Eerste Huis

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een adviesgesprek. We inventariseren samen met jou de verandervraag en de context van jouw organisatie. Vervolgens adviseren we je over de te nemen stappen op weg naar zelfsturing.

Kom met ons
in contact
Hoe kunnen wij jou helpen in je persoonlijke- of organisatieontwikkeling?
We geven je graag vrijblijvend advies.