Onze methoden

Het Eerste Huis is in Nederland voorloper op gebied van moderne organisatieaanpakken, nieuw leiderschap en potentieelgericht werken.

In alles wat wij doen, werken we met hart en ziel. We zetten altijd een extra stap en zijn sterk betrokken bij het veranderproces van de mensen met wie wij werken. Met ervaren experts en krachtige programma’s begeleiden wij organisaties en mensen in verandering. Dit doen wij met een uitgebreid aanbod van training, coaching en advies gericht op moderne vormen van organiseren, leiden en mens-zijn.

Wij zijn gespecialiseerd in de volgende methoden:

 • Appreciative Inquiry
  Deze aanpak is gericht op positieve team- en organisatieontwikkeling door uit te gaan van wat wel werkt. Dit veranderproces werkt naar de gewenste toekomst toe, in plaats van weg van het probleem. Het is dus een potentieelgerichte aanpak in plaats van een probleemgerichte aanpak (lees verder …)

 

 • Aanpakken uit Reinventing Organizations
  In het boek Reinventing Organizations van Frederic Laloux staan concrete aanpakken beschreven waardoor organisaties het werk veel productiever, vervullender en betekenisvoller kunnen maken. Het Eerste Huis vertegenwoordigt het werk van Frederic Laloux en ondersteunt organisaties in het implementeren van de structuren en praktijken die beschreven staan in de managementbestseller (lees verder…)

 

 • Manifesteren
  In het Manifestie Wiel zitten acht stappen die je doorloopt tijdens een manifestatieproces. Tijdens manifesteren stem je af op het grotere geheel van synchroniciteiten om je heen. De kunst van het manifesteren is dat je je bewust wordt van je intuïtieve vermogens in combinatie met je rationele denken. En dat je zicht krijgt op al je ónbewuste gedachten, aannames en emoties. Ook die hebben namelijk invloed. Je verruimt dus letterlijk je bewustzijn (lees verder …).

 

 • Theory U
  Theory U is een moderne aanpak voor organisatieverandering. Wanneer in een vraagstuk het exacte probleem, de oorzaak en de oplossingsrichting niet helder zijn, is een veranderaanpak ‘langs de U’ zeer op zijn plaats. Wanneer is dit een geschikte aanpak voor jouw organisatie? (lees verder …)

 

 • Transformational Presence
  Transformational Presence gaat over het niveau van bewustzijn waarin we leven. Het is de manier waarop we afgestemd zijn op wie we in essentie zijn, en op wat het doel van ons leven is. Hoe meer iemand authentiek, dynamisch en oprecht leeft in zijn of haar presence, des te meer zal die persoon een positieve transformatie van zichzelf en zijn omgeving bewerkstelligen (lees verder…)

 

 • Zelforganisatie
  In een zelforganiserende organisatie is autoriteit in hoge mate decentraal verdeeld. Dit houdt in dat een volledig zelforganiserend team zelf invulling geeft aan hoe (verdeling van taken, werkafspraken) er wordt gewerkt en wat (welke taken worden opgepakt, welke teamdoelstellingen er worden nagestreefd) zij willen bereiken. De Why, of purpose, wordt altijd bepaald op organisatieniveau. (lees verder…)

 

Deze aanpakken zijn zeer succesvol wanneer je ze daadwerkelijk ervaart. Het is niet een vaardigheid of trucje dat we je kunnen aanleren. Het gaat om diepgaande inzichten. Daar zit de spirit, de kracht voor blijvende verandering. Dat klinkt misschien een beetje vaag, maar zodra je het zelf ervaart begrijp je het. Het is nou eenmaal lastig uit te leggen in woorden. We nodigen je dan ook van harte uit om kennis te maken met onze aanpakken door het volgen van een training of workshop.

Kom met ons
in contact
Hoe kunnen wij jou helpen in je persoonlijke- of organisatieontwikkeling?
We geven je graag vrijblijvend advies.