Feedforward

Feedforward is een manier communiceren met als doel te verbeteren. Het is een vorm van informatie of feedback geven voordat een actie of gebeurtenis plaatsvindt, met als doel de prestaties of resultaten te verbeteren. Feedforward is in die zin het tegenovergestelde van feedback, waarmee je informatie geeft nadat een actie of gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Feedback vs. Feedforward

Het beoordelingsgesprek is hét moment om feedback te geven. Voorbeelden, momenten en situaties worden verzameld waar de ander anders had kunnen presteren. Wij geven liever feedforward tijdens momenten van zelfsturend evalueren. In de gesprekken van zelfsturend evalueren komen dezelfde onderwerpen als in een klassiek beoordelingsgesprek aan bod: wat gaat er goed, wat kan beter, wat zijn je wensen/ambities.

Het grote verschil is dat de persoon zélf zijn/haar evaluatie in openheid deelt zonder daar een lijstje met voorbereide feedback op terug te krijgen. Het effect is zoveel rijker dan in een klassiek beoordelingsgesprek. Het verschil? Een beoordelingsgesprek blijft vaak iets ‘buiten de persoon’ terwijl de zelfevaluatie daadwerkelijk ‘vanuit de persoon’ komt.

Vertrouwen om open te kunnen stellen

Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers in alle openheid vertellen hoe het met ze gaat en wat beter kan? Daarvoor is vertrouwen nodig, want niemand gaat in alle openheid onzekerheden en tekortkomingen delen als het niet veilig is om dat te doen. Toch is het precies dat wat verwacht wordt in beoordelingsgesprekken. Om tot werkelijke veranderingen te komen is er vertrouwen nodig. Met deze oefening geef jij jouw medewerkers of collega’s het vertrouwen om zich open te stellen.

Download de Hand-out Zelfsturend Evalueren

De kracht van muziek tijdens zelfsturend evalueren

Zelfsturend evalueren vergt een sterk reflectief vermogen van alle betrokken personen. Bij voorkeur geven wij feedforward ‘in het moment’. Op die manier stimuleren we andere percepties en komt de focus te liggen op de dingen die er echt toe doen. Om dit kracht bij te zetten laat elke deelnemer na zijn zelfevaluatie een zelf gekozen stuk muziek horen dat reflectie oplevert.

Het team luistert in de muziek naar verheldering, aanvullingen, adviezen. Na afloop van het muziekstuk deelt iedereen zijn/haar feedforward met de collega. Doordat we deze feedforward ‘in het moment’ laten ontstaan, sluit deze naadloos aan bij de zelfevaluatie van de persoon. Dit zorgt ervoor dat de verbeterpunten verbonden zijn met de kern en het proces van de persoon.

Feedforward leren geven in het moment

Als we medewerkers voor vol zien, en we geven hen het hele jaar verantwoordelijkheden, zouden ze dan niet gewoon allereerst verantwoordelijk kunnen zijn voor hun eigen evaluatie? Twee elementen die vooruitgang en verbetering in beoordelingen geven zijn:

  • De verbinding met de hele persoon. Werk met wat iemand wil, niet met wat ‘moet’.
  • De betrokkenheid van alle collega’s in plaats van alleen die van de ‘baas’.

Hoe krijg je dit voor elkaar? Door te luisteren naar de persoon zelf. Het grootste respect dat je kunt geven aan je medewerkers is dat je er op vertrouwt dat ze zelf het beste weten hoe het met ze gaat.

In de oefening Zelfsturend Evalueren leer je ‘feedforward in het moment’ geven. Ook vind je er een handleiding waarmee je het proces kunt leiden.

Kom met ons
in contact
Hoe kunnen wij jou helpen in je persoonlijke- of organisatieontwikkeling?
We geven je graag vrijblijvend advies.