Werksfeer

De werksfeer in teams en organisatie gaat over de subjectieve ervaring van mensen. In de kern gaat het over welke gedachten en gevoelens mensen hebben op het werk. De sfeer is datgeen wat vaak voelbaar is in de onderstroom, maar niet (altijd) aan de oppervlakte besproken wordt.  

Op deze pagina:

Werksfeer is belangrijk

De sfeer op de werkvloer wordt bepaald door meerdere factoren en speelt een essentiële rol in het werkplezier van mensen. En als mensen plezier hebben in het werk, werkt dat door in de productiviteit, mentale vitaliteit en positiviteit van mensen en teams. Minder ziekteverzuim en betere resultaten. Een goede werksfeer is dus voor zowel mens als organisatie onmisbaar.

Wat draagt bij aan een goede werksfeer?

Wil je een goede werksfeer in je team/organisatie realiseren? Ga dan eens na hoe het er nu voor staat aan de hand van de volgende aandachtsgebieden.

De organisatie- en werkcultuur

De organisatie- en werkcultuur gaat over afgesproken én onuitgesproken normen, waarden en gedragsregels binnen een organisatie en/of team. Zoals je weet wordt cultuur gevormd door de mensen. Het gaat er hier dus om wat de mensen doen. Zij máken het team. Zij máken de organisatie.

Cultuur gaat ook over betekenisgeving en over wat er overgedragen wordt van generatie op generatie. Al bij het selectieproces van een nieuwe medewerker speelt de cultuur een rol. Past iemand binnen de organisatiecultuur? Als er een mismatch is, dan kán dit voor alle betrokkenen nadelig uitpakken. Iemand die niet past binnen de cultuur, kan zich buitengesloten voelen of zou bijvoorbeeld de werksfeer behoorlijk kunnen verzieken of het teamgevoel in de weg staan.

Mate van autonomie

Een onderdeel van de werkcultuur is welke mate van autonomie medewerkers hebben, ervaren en pakken. Je zou kunnen zeggen dat medewerkers die een hoge mate van autonomie kunnen uitoefenen, de vrijheid hebben om zelf beslissingen te nemen over de inhoud en planning van hun werk. Je kunt hier als organisatie en team allerlei afspraken over hebben vastgelegd.

In een traditionele organisatie is het vaak zo dat medewerkers naar een leidinggevende toe moeten als er beslissingen genomen moeten worden. In zelfsturende teams daarentegen zijn er rollen gedefinieerd waarbij specifieke verantwoordelijkheden zijn vastgelegd en afspraken zijn gemaakt over de domeinen waarover een rol beslissingsbevoegdheid heeft.

Veiligheid en verbinding

Als medewerkers een grote mate van autonomie krijgen, wil dat nog niet zeggen dat ze deze ook durven te pakken. Dit hangt namelijk nauw samen met de werkcultuur en de veiligheid en verbinding in de organisatie. Wanneer medewerkers bang zijn, durven ze weinig te ondernemen. Stel dat ze een bonus kunnen mislopen, dan blijven ze liever ongezien. Ze zwijgen en verstoppen zich dan eerder dan dat ze creatief en initiatiefrijk zijn.

Werksfeer: mix van elementen

Je kunt nog zo je best doen om de werksfeer te verbeteren, maar als je dit op slechts één of een aantal gebieden doet heeft het mogelijk nog geen zin.

Stel je geeft medewerkers méér autonomie omdat ze daar om vragen… als de (historische) werkcultuur en mate van veiligheid niet in lijn zijn daarmee dan gaat dat niet van de grond komen.

Stel dat er veel veiligheid en verbinding is, maar een lage mate van autonomie, dan kan dat het werkplezier en daarmee de werksfeer ook in de weg zitten.

Stel er is een hoge mate van autonomie en een sterke resultaatsgerichte cultuur, dan kan dit onderlinge strijd opleveren en is er een gebrek aan veiligheid en vertrouwen.

Zoals je merkt zijn er veel factoren die samenhangen en invloed hebben op de werksfeer. En de werksfeer heeft weer invloed op de productiviteit van je organisatie. Het is dus van groot belang om je bezig te houden met de werksfeer in je team en organisatie.

Subthema’s

Bevlogen medewerkersTeamgevoel versterken
Veiligheid in teamsNegatieve werksfeer ombuigen
Werken met de onderstroomTeam verbinding

Gerelateerd trainingsaanbod:

Gratis downloads:

Er is meer! Blijf anders zien, zijn, doen.

Blijf jezelf verrijken. Stel jezelf met regelmaat open voor dat wat zich niet zomaar laat zien. Durf diep te duiken. Steeds wat dieper. En neem dat weer mee naar de oppervlakte.

Zorg dat je onze nieuwsbrief in je mailbox ontvangt. We versturen ‘m maandelijks. En áltijd met content die je aanraakt in anders zien, zijn en doen.

>> Schrijf je hier in (als je nog niet ingeschreven staat)

 

Kom met ons
in contact
Hoe kunnen wij jou helpen in je persoonlijke- of organisatieontwikkeling?
We geven je graag vrijblijvend advies.