Medewerkers betrekken

Je medewerkers betrekken en weerstand doorbreken is de eerste en belangrijkste stap van verandering. Hoe zorg je ervoor dat de visie gedragen is? Dat je een gezamenlijke energie creëert en alle medewerkers zich betrokken en verantwoordelijk voelen?

1.Wees transparant

De eerste stap bij medewerkers betrekken en succesvol veranderen is altijd transparantie. Het is van essentieel belang dat iedereen alle inhoud kent. Denk hierbij aan de visie, het budget, de tijdlijn, de verschillende posities, motieven, risico’s et cetera. Deel alle informatie die nodig is om volledig op de hoogte te zijn van de context.

2.Benut alle kennis

In je organisatie zit veel meer kennis en wijsheid dan wordt gedacht. Moedig mensen aan alle informatie die ze in zich hebben te delen. Een sfeer van veiligheid en vertrouwen is hierbij noodzakelijk. Met speciale technieken breng je mensen in contact met hun volledige wéten en breng je ze voorbij het denken alleen. Er ontstaat een samenwerkingsproces waarin alle kennis samenkomt en de beste ideeën ontstaan. Appreciative Inquiry en Theory U zijn hiervoor uitermate geschikt.

3.Werk potentieelgericht

Met een potentieelgerichte aanpak verzamel je bewust informatie die de organisatie nog niet beschikbaar heeft. Dat is heel iets anders dan een probleemgerichte of oplossingsgerichte aanpak. Die werken namelijk met alles wat je al weet en wat al kan. Je vindt op die manier wat je nog niet weet en waarvan je nog niet weet dat het ook kan. Het levert dus innovatie op. Bovendien brengt zo’n aanpak mensen voorbij het ‘klagen’ over problemen en ervaringen uit het verleden. Appreciative Inquiry is een aanpak waarmee je verandering positief benadert en mensen in een productieve voorwaartse energie brengt.

4.Stimuleer participatie

Laat medewerkers meepraten, meedenken en soms meebeslissen. Dit noemen we ook wel participatief leiderschap. Creëer daar speciale momenten voor. Je streeft hierbij naar consent. Dit is iets anders dan consensus, wat nauwelijks haalbaar is met zoveel mensen en meningen. Waar het er bij consensus om gaat dat iedereen het met het besluit eens moet zijn. Gaat het er bij consent om dat niemand het er fundamenteel mee oneens is. Concreet houdt het in dat de betrokkenen bewust ‘bezwaar’ kunnen maken. Lees hier hoe je dit kunt aanpakken.

5.Ontwikkel mensen

Succesvol veranderen vraagt vaak om nieuw gedrag. Hiervoor is een andere aanpak nodig dan gebruikelijk. Wat is er anders? We voegen twee stappen toe voordat we over gaan op het doen. Eerst brengen we mensen in contact met anders zien en anders zijn. Pas daarna gaan we anders doen.

Wanneer mensen een situatie eenmaal anders zien, en er anders in zijn, dan is het vaak relatief eenvoudig om ook anders te doen. Dat is wat je wilt, dat verandering vanzelfsprekend en eenvoudig is. Dat het klopt. Dan gaan mensen méé, voelen eigenaarschap en zijn geïnspireerd.

Een verandering in gedrag kun je terugdraaien, iets wat je weet kun je niet meer niet-weten. De integratie in mensen maakt dat verandering succesvol en blijvend is. Alle trainingen van Het Eerste Huis richten zich op anders zien en anders zijn.

Ook interessant:

Kom met ons
in contact
Hoe kunnen wij jou helpen in je persoonlijke- of organisatieontwikkeling?
We geven je graag vrijblijvend advies.