Could we invent a more powerful, more soulful, more meaningful way to work together, if only we change our belief system?

Frederic Laloux

Beoordelen versus zelfsturend evalueren

Bij Het Eerste Huis doen we aan zelfsturend evalueren en daarbij geven we feedforward in het ‘hier en nu’. Dezelfde onderwerpen als in een klassiek beoordelingsgesprek komen naar voren: wat gaat er goed, wat kan beter, wat zijn je wensen/ambities. Het grote verschil is dat de persoon zélf zijn/haar evaluatie in openheid deelt zonder daar een lijstje met voorbereide feedback op terug te krijgen.

>> Lees hoe en waarom wij dit zo doen