NIEUW! Training Embodied Learning

In jouw werk als veranderaar schep je ruimte voor vernieuwing. Beweging voorbij gewoontepatronen. Daarbij gebruik je niet alleen je hoofd, maar ook hart en buik: je talent voor verbinding en je gut-feeling.

Voorbij het denken alleen

Als veranderaar ben je vooral getraind in denken. Het bewust inzetten van hart en buik is minder bekend terrein. Breng daar verandering in door het trainen van je fysieke intelligentie en vergroot je impact als leider van verandering in complexe tijden.

Leergang Embodied Learning

In deze ervaringsgerichte leergang train je de intelligentie van het lichaam en daarmee versterk je je invloed. Tijdens de leergang onderzoek je de rol van lichaamsbewustzijn, heelheid en gelijkwaardigheid als kompas bij het begeleiden van groepen of individuen.

Het Theory U proces als basis

Theory U van Otto Scharmer is een verandermodel dat beweging faciliteert in mensen en organisaties. Theory U werkt vanuit de intelligentie van hoofd, hart en wil (of ‘intentie’) om veranderprocessen vorm te geven. De intelligentie van hoofd, hart en intentie wordt via het lichaam geïntegreerd tot zinvolle actie.

Het lichaam is een belangrijk instrument om de stap te maken van procesontwerp naar gerichte actie.

Wat is Embodied Learning?

Embodied Learning gaat over de intelligentie van het lichaam. Het lichaam heeft een eigen wijsheid. Het geeft ongefilterde, directe informatie over wat relevant is en wat niet, over de dynamiek in een groep en over te nemen beslissingen. Je kunt leren om je optimaal af te stemmen op deze informatiebron. Vervolgens kan je deze kennis bewust inzetten bij de begeleiding van verandering, in jezelf of binnen de organisatie waarin je werkt.

Embodied Learning en Het Eerste Huis

Deze ervaringsgerichte leergang is ontwikkeld voor leidinggevenden, trainers, coaches en adviseurs. Pioniers die de uitgangspunten van Theory U en andere moderne aanpakken van organisatieverandering (letterlijk) aan den lijve willen ervaren en integreren. Het programma sluit goed aan op onze andere trainingen rondom Theory U, Transformational Presence en Reinventing Organizations.

Wil je meer weten hoe je teams en organisaties verder brengt met Embodied Learning? Volg de 3-daagse training  (de dagen zijn niet aaneengesloten) of neem contact met ons op voor meer informatie (0)30 67 72 513